Có 8 bài viết gắn thẻ Tag: nâng cấp iclick

Nâng cấp phần mềm iClick phiên bản 1.1.0.6

Phiên bản 1.1.0.6 có update cả 4 công cụ tăng view: View link, Click Backlink, Click Keyword, View MXH. Cách update tốt nhất là bạn gỡ iClick ra sau đó tải và cài đặt lại. Phiên bản 1.1.0.6 sửa lỗi và cho phép bạn thêm hàng loạt: backlink, từ khóa và link MXH.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/03/19 14:03 | Lần sửa cuối: 04/03/19 14:03

Cập nhật phần mềm seo iClick phiên bản 1.1.0.1

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm tăng view iClick phiên bản 1.1.0.1. Phiên bản này iClick đã bỏ khung chat, bổ sung trình duyệt tự động Firefox và có nhiều thay đổi khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/05/18 14:23 | Lần sửa cuối: 21/05/18 14:23

Phiên bản 1.0.8.5 iClick không cập nhật được lên phiên bản cao hơn

Hướng dẫn các xử lý lỗi gặp phải khi update phần mềm seo iClick từ phiên bản 1.0.8.5 lên. Lỗi Newtonsoft.Json Version= 3.5.0.0 khi cập nhật iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 19/04/17 23:39 | Lần sửa cuối: 19/04/17 23:39

Cập nhật ClickKeyword phiên bản 1.0.7.8

Cập nhật phiên bản Click Keyword iClick 1.0.7.8 - Phần mềm tự động click từ khóa trên Google. Chi tiết cập nhật vui lòng xem kỹ bài viết.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/07/16 15:26 | Lần sửa cuối: 20/07/16 15:26

Update iClick 1.0.7.6

Thông báo update iClick 1.0.7.6. Vui lòng xem kỹ.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/02/16 00:30 | Lần sửa cuối: 29/02/16 00:30

Chi tiết cập nhật 1.0.6.8

Chi tiết những thay đổi, bổ sung trong phiên bản 1.0.6.8 của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/06/15 08:44 | Lần sửa cuối: 19/06/15 08:44

Update 1.0.6.7 ngày 01/06/2015

Lịch update phiên bản 1.0.6.7 dữ kiến sẽ vào ngày đầu tháng sáu. Tất cả thành viên chờ đợi và update sẽ thấy iClick đã thay một bộ áo mới trong lần BIG UPDATE này.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/05/15 23:17 | Lần sửa cuối: 21/05/15 23:17

Cập nhật phần mềm seo iClick phiên bản 1.0.6.5

Cập nhật phần mềm seo iClick phiên bản 1.0.6.5. Yêu cầu mọi thành viên đều đọc và hiểu nội dung của bài viết này.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/03/15 00:06 | Lần sửa cuối: 23/03/15 00:06