Có 8 bài viết gắn thẻ Tag: .net 4.0

Phần mềm gửi tin nhắn SMS Marketing iClick phiên bản 1.0.8.5

Nâng cấp phần mềm gửi tin nhắn, quản lý tin nhắn, cuộc gọi, danh bạ điện thoại trên máy tính phiên bản 1.0.8.5. Sử dụng .NET 4.0, thay đổi về giao diện và fix một số lỗi nhỏ.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/05/17 21:54 | Lần sửa cuối: 03/05/17 21:54

Cập nhật iClick phiên bản 1.0.8.6

iClick 1.0.8.6 sửa những lỗi sau cập nhật 1.0.8.5. Đặc biệt trong phiên bản này iClick có thêm hai tính năng mới đó là: iClick Handler và cách tắt tiếng triệt để đối với các công cụ iClick khi chạy.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/04/17 23:42 | Lần sửa cuối: 17/04/17 23:42

Lỗi không khai báo được Gmail để xin quyền gửi email

Lỗi can not connect Gmail API Could not load file or assembly 'System.Core, Version=2.0.5.0... trong phần mềm Gmail Marketing, Bulk Share Google Drive

Tác giả: quanly | Lúc: 30/03/17 12:37 | Lần sửa cuối: 30/03/17 12:37

Cập nhật phần mềm email marketing iClick 1.0.8.2

Cập nhật phần mềm Email Marketing phiên bản 1.0.8.2: Bắt đầu tính phí, tinh giảm phần mềm, thân thiện người dùng và nhiều thay đổi, cập nhật khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/03/17 23:52 | Lần sửa cuối: 16/03/17 23:52

Cập nhật phần mềm SEO G+, SEO YOUTUBE, SEO GOOGLE MAPS phiên bản 1.0.8.5

Phiên bản 1.8.0.5 là phiên bản đầu tiên phần mềm sử dụng .NET 4.0. Phiên bản cập nhật để G+ chạy tốt với giao diện mới. Vui lòng xem chi tiết để biết đầy đủ thông tin.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/03/17 15:30 | Lần sửa cuối: 08/03/17 15:30

Hướng dẫn cài .NET 4.0 để chạy các công cụ của iClick

Hướng dẫn cài .NET 4.0 để chạy một số công cụ của iClick như post forum, facebook marketing, verify emails.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 09:39 | Lần sửa cuối: 20/06/16 09:39

Sửa lỗi .NET Framework 4 has not been installed because: HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET 4.0

Xử lý lỗi .NET Framework 4 has not been installed because: HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET 4.0 trên win 7.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/02/16 14:02 | Lần sửa cuối: 26/02/16 14:02

Update Facebook Marketing 1.0.7.3

Bản cập nhật 1.0.7.3 dành cho Facebook Marketing iClick. Vui lòng đọc kỹ bài viết này.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/01/16 12:05 | Lần sửa cuối: 05/01/16 12:05