Sửa lỗi .NET Framework 4 has not been installed because: HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET 4.0

Cài đặt .NET 4.0 gặp lỗi như sau: .NET Framework 4 has not been installed because: HRESULT: 0xc8000222.

Khắc phục lỗi cài đặt .net4

Lỗi mã HRESULT 0xc8000222.

Đây là một lỗi khá phổ biến liên quan đến Windows Update Service trên win 7. Các xử lý lỗi bao gồm các bước sau:

1. Tắt service windows update
2. Xóa hoặc rename thư mục C:\Windows\SoftwareDistribution
3. Mở lại service windows update
4. Cài đặt lại .NET 4.

Chi tiết cách làm như sau:

Khắc phục lỗi cài đặt .net4

Vào Start gõ cmd mở cmd.exe với quền Administrator.

Khắc phục lỗi cài đặt .net4

Gõ lệnh net stop WuAuServ để stop service windows update.

Khắc phục lỗi cài đặt .net4

Vào thư mục Windows bằng cách vào Run gõ %windir% hoặc là đường dẫn C:\Windows\

Khắc phục lỗi cài đặt .net4

Khắc phục lỗi cài đặt .net4

Tìm thư mục có tên là SoftwareDistribution đổi tên lại là SDold

Khắc phục lỗi cài đặt .net4

Mở lại cmd.exe bấm lệnh net start WuAuServ.

Cài đặt .NET 4.0 với bản cài offline: https://seoiclick.com/Download/dotnet40.exe.

Link tải .NET 4.0:  http://hayketnoi.com/LinkPhanMem/TMT/dotnet40.exe (~40MB).

Update Facebook Marrketing 1.0.7.3
Mở và chạy file dotnet40.exe.

Update Facebook Marrketing 1.0.7.3

Quá trình giải nén chuẩn bị cài đặt.

Update Facebook Marrketing 1.0.7.3

Update Facebook Marrketing 1.0.7.3

Tích chọn chấp nhận điều khoản, bấm Install.

Update Facebook Marrketing 1.0.7.3

Quá trình cài đặt đang diễn ra.

Update Facebook Marrketing 1.0.7.3

Cài đặt thành công.

Thân ái, quanly

.net 4.0 lỗi cài .net

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 26/02/16 14:02 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 14,724

Hãy là người đầu tiên viết bình luận