Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm lọc email chết

Lọc email chết trước khi gửi email marketing

Hướng dẫn lọc email chết ra khỏi danh sách email trước khi tiến hàng gửi email marketing bằng các công cụ của iClick. Phần mềm Verify Email iClick là công cụ lọc email sống chết, tồn tại chính xác, nhanh chóng, dễ dàng.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/05/18 16:05 | Lần sửa cuối: 28/05/18 16:05

Phần mềm lọc email Verify Email kiểm tra sai

Khi sử dụng phần mềm verify email iClick để lọc email sống nhưng kết quả toàn chết và báo lỗi no connection could be made because the target machine actively refused it xxx.xxx.xxx.xxx:25.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/06/17 11:43 | Lần sửa cuối: 06/06/17 11:43

Hướng dẫn sử dụng Verify Email iClick

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email sống Verify Email iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 01/08/16 14:59 | Lần sửa cuối: 01/08/16 14:59

Verify Email iClick kiểm tra sai

Sử dụng iClick Verify Email lọc email chết trả về lỗi: No connection could be made because the target machine actively refused it 10.120.71.37:25. Kết quả kiểm tra không chính xác. Cách xử lý như sau.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/08/16 10:57 | Lần sửa cuối: 01/08/16 10:57

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email chết (sống) Verify Email iClick

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email sống(chết) tốt nhất, chính xác nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất Verify Email iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 12/07/16 14:23 | Lần sửa cuối: 12/07/16 14:23