Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email chết (sống) Verify Email iClick

Nội dung chính

 

Verify Email iClick là gì?

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Verify Email iClick

Verify Email iClick là phần mềm hỗ trợ người dùng lọc mail đã chết trong danh sách email của bạn. Sử dụng Verify Email iClick như thế nào?

Link tải bộ cài đặt Verify Email iClick: https://seoiclick.com/Download/tools_verify_emails_setup.exe
Trang chủ Verify Email iClick:  http://tools-verify-emails.com
Phần mềm email marketing iClick: https://seoiclick.com/Download/Email_Marketing_iClick_Setup.exe
Trang chủ iClick: https://seoiclick.com

Hướng dẫn cài đặt và mở Verify Email iClick

Tải và Cài đặt Verify Email iClick

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick
https://seoiclick.com/Download/tools_verify_emails_setup.exe

(Verison: 1.0.0.5 ; Size: ~ 6 MB ; Only for Windows)

Xem thêm link hướng dẫn cài đặt: /huong-dan/huong-dan-tai-va-cai-dat-phan-mem-kiem-tra-email-verify-emails-iclick-t549.html

Mở và chạy Verify Email iClick

 

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Mở Verify Email iClick từ màn hình

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

hoặc trong Start Menu.

Nhập list email vào Verify Email iClick

Gõ hoặc copy dán vào

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Bấm Import nhập danh sách email vào.

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Hỗ trợ Gõ, dán, mở từ file Text, mở từ file Excel hoặc lọc mail từ một văn bản.

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Có các hình thức import trực tiếp từ Text, Excel hoặc định dạng file riêng dành cho Verify Email iClick (*.vef).

Chọn từ file Text.

 

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Chọn từ file Text (*.txt)

Chọn từ file Excel.

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Chọn từ file excel (*.xls, *.xlsx).

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Chọn file excel.

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Chọn cột chứa danh sách email rồi bấm IMPORT.

Chọn từ file mở rộng của Verify Email iClick

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Chọn từ file mở rông  *.vef của Verify Email iClick.

Chạy lọc mail chết

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Bấm Start để bắt đầu.

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Tăng hoặc giảm tốc độ chạy.

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Quá trình chạy Verify Email iClick (GIF).

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Email sau khi lọc chia làm 4 loại.

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Chạy chưa xong có thể tắt và lưu lại để lần sau chạy tiếp.

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Lần sau mở sẽ hỏi bạn có load danh sách cũ lên để chạy tiếp không.

Xuất danh sách email chết ra

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Tùy chọn xuất ra.

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Xuất ra file Text.

Có danh sách này bạn có thể nhập vào bất cứ đâu để sử dụng tiếp.

Xóa bớt email ra khỏi danh sách kiểm

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Bấm Clear rồi tùy chọn xóa những cái nào.

Nâng cấp khi có phiên bản mới

hướng dẫn lọc email chết với verify email iClick

Cửa sổ Update sẽ hiện lên khi có bảng mới bạn chỉ cần bấm UPDATE.

Xem thêm link: /huong-dan/huong-dan-update-verify-email-iclick-t547.html

Link tải bộ cài đặt Verify Email iClick: https://seoiclick.com/Download/tools_verify_emails_setup.exe
Trang chủ Verify Email iClick:  http://tools-verify-emails.com
Phần mềm email marketing iClick: https://seoiclick.com/Download/Email_Marketing_iClick_Setup.exe
Trang chủ iClick: https://seoiclick.com

Cần hỗ trợ thêm về Verify Email iClick vui lòng liên hệ chúng tôi: 0909826364 - minhiclick@gmail.com - ngohoangminh90 (Skype)

Thân ái, iClick.

 

Nội dung chính

phần mềm gởi email marketing verify email verify email iclick phần mềm lọc email phần mềm lọc email sống phần mềm lọc email chết

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 12/07/16 14:23 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 83,868

Hãy là người đầu tiên viết bình luận