Verify Email iClick kiểm tra sai

Sử dụng Verify Email iClick để kiểm tra danh sách email chết. Nhưng kết quả trả về không đúng, quá nhiều email bị chết trong khi thực tế vẫn còn sống.

Verify Email iClick trả về quá nhiều email chết, kiểm tra sai

Email chết trả về quá nhiều với lỗi: No connection could be made...

Lỗi thông báo kiểm thấy email chết vì: No connection could be made because the target machine actively refused it 10.120.71.37:25. Để kiểm tra chính xác hơn ta nên nhập thử gmail chúng ta đang sử dụng để kiểm thử.

Verify Email iClick trả về quá nhiều email chết, kiểm tra sai

Làm 4 bước trên để Clear hết danh sách hiện tại.

Verify Email iClick trả về quá nhiều email chết, kiểm tra sai

Thêm Gmail của mình vào và bấm kiểm tra. Kết quả là NO vì vậy chắc chắn phần mềm đang kiểm tra SAI.

Đây là lỗi do phần mềm gởi lệnh kiểm tra lên mà DNS của máy tính không phân giải được nên trả về lỗi. Để sửa lỗi này ta cần chỉnh lại DNS cho mạng của máy tính cho máy chủ Google phân giải như sau:

Verify Email iClick trả về quá nhiều email chết, kiểm tra sai

Vào Network Connections (gõ trên Start cũng ra) chọn Network đang kết nối. Click phải chọn Properties.

Verify Email iClick trả về quá nhiều email chết, kiểm tra sai

Chỉnh lại máy chủ DNS của Google là 8.8.8.8 và 8.8.4.4 như hình.

Verify Email iClick trả về quá nhiều email chết, kiểm tra sai

Thử lại với gmail của bạn thấy OK. Phần mềm đã chạy đúng trở LẠI.

Lưu ý còn một số nguyên nhân khác khiến Verify Email iClick kiểm tra không đúng nhưng chung quy lại cũng do DNS Server hoặc file hosts của máy tính. Bạn cần check Gmail của mình đang sử dụng để kiểm tra Verify Email iClick có chạy đúng hay không trước khi tiến hành chạy với danh sách email marketing lớn.

Cần hỗ trợ thêm hoặc không xử lý được vui lòng liên hệ iClick.

Nếu bạn thấy quá trình kiểm tra mất thời gian, email chết quá nhiều, email không chất lượng thì hãy liên hệ chúng tôi để đặt mua danh sách email đã kiểm tra, sống 98%, theo chủ đề, theo ngành hàng, theo yêu cầu của bạn đưa ra. Gọi 0909826364 hoặc email đặt hàng vào email minhiclick@gmail.com.

Trân trọng, iClick.

verify email kiểm tra email sống verify email iclick tools verify emails phần mềm lọc email sống lọc email sống phần mềm lọc email chết kiểm tra email chết verify email iclick kiểm tra sai

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 01/08/16 10:57 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 32,905

Hãy là người đầu tiên viết bình luận