Có 9 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm lọc email sống

Cập nhật phần mềm kiểm tra email sống Verify Email phiên bản 1.0.8.8

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm Verify Email phiên bản 1.0.8.8. Với 8 nội dung cập nhật khác nhau vui lòng xem chi tiết.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/08/17 09:58 | Lần sửa cuối: 15/08/17 09:58

Phần mềm kiểm tra email sống/chết Verify Email iClick

Phần mềm kiểm tra email tồn tại hay không - Verify Email iClick. Công cụ verify Email nhanh, chính xác, tốt nhất.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/10/16 22:56 | Lần sửa cuối: 10/10/16 22:56

Hướng dẫn sử dụng Verify Email iClick

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email sống Verify Email iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 01/08/16 14:59 | Lần sửa cuối: 01/08/16 14:59

Verify Email iClick kiểm tra sai

Sử dụng iClick Verify Email lọc email chết trả về lỗi: No connection could be made because the target machine actively refused it 10.120.71.37:25. Kết quả kiểm tra không chính xác. Cách xử lý như sau.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/08/16 10:57 | Lần sửa cuối: 01/08/16 10:57

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email chết (sống) Verify Email iClick

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email sống(chết) tốt nhất, chính xác nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất Verify Email iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 12/07/16 14:23 | Lần sửa cuối: 12/07/16 14:23

Cập nhật Email Marketing iClick phiên bản 1.0.8.0

Cập nhật phiên bản Email Marketing iClick 1.0.8.0 với những tính năng mới rất hay.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/07/16 14:17 | Lần sửa cuối: 06/07/16 14:17

Vì sao phải lọc email sống khi gởi email Marketing

Lọc email sống để đảm bảo an toàn cho tài khoản gởi email Marketing. Ví dụ khi gởi email Marketing bằng Amazon SES thì bạn có nguy cơ bị khóa tài khoản khi gởi vào quá nhiều email chết.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/07/16 11:15 | Lần sửa cuối: 03/07/16 11:15

Công cụ lọc email mới nhất. Lọc được danh sách yahoo mail.

Công cụ lọc email 2016 của iClick. Lọc chính xác tất cả loại email kể cả Yahoo Mail.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 09:22 | Lần sửa cuối: 20/06/16 09:22

Phần mềm lọc email sống tốt nhất

Phần mềm lọc email tốt nhất của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 09:21 | Lần sửa cuối: 20/06/16 09:21