Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: phương pháp lấy bình luận facebook

Không lấy đủ số lượng bình luận bài viết Facebook

Hướng giải quyết khi sử dụng phần mềm Get Comment Facebook của iClick để lấy bình luận trên bài đăng Facebook nhưng không lấy đủ số lượng comment.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/17 11:34 | Lần sửa cuối: 08/12/17 11:34

So sánh các cách lấy bình luận của Facebook bằng phần mềm Get Comment Facebook

So sánh ba phương pháp lấy bình luận từ bài đăng facebook của phần mềm Get Comment Facebook iClick từ phiên bản 1.0.9.1 trở đi.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/12/17 15:49 | Lần sửa cuối: 01/12/17 15:49