Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: send email freshdesk

Cập nhật phần mềm Send Email Freshdesk 1.0.9.2

Cập nhật phần mềm Send Email Freshdesk, gửi email thông qua API.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/01/18 09:07 | Lần sửa cuối: 03/01/18 09:07

Hướng dẫn khai báo sender email cho Freshdesk

Hướng dẫn tạo thêm email support (sender email) cho tài khoản Freshdesk.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/01/18 11:32 | Lần sửa cuối: 02/01/18 11:32

Hướng dẫn tạo Domain Freshdesk để gửi email marketing

Cách tạo Freshdesk Account: Domain, Email Login, Password Login để khai báo với phần mềm gửi email marketing: Send Email Freshdesk.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/01/18 10:08 | Lần sửa cuối: 02/01/18 10:08

Cập nhật phần mềm Send Email Freshdesk phiên bản 1.0.9.0

Cập nhật phần mềm gửi email marketing Send Email Freshdesk phiên bản 1.0.9.0 thích hợp với giao diện mới của Freshdesk.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/10/17 08:09 | Lần sửa cuối: 11/10/17 08:09

Cách tạo Freshdesk domain

Hướng dẫn tạo tài khoản Freshdesk, thêm email gửi và mua tài khoản Freshdesk.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/10/17 00:16 | Lần sửa cuối: 11/10/17 00:16

Cách thay đổi tài khoản VISA thanh toán trên Freshdesk

Hướng dẫn cách gỡ/thay thế thẻ VISA trên Freshdesk. Áp dụng tương tự các dịch vụ khác để tránh bị trừ tiền khi không muốn sử dụng nữa.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/17 17:23 | Lần sửa cuối: 19/07/17 17:23

Phần mềm gửi email marketing qua Freshdesk

Phần mềm gửi email Freshdesk không giới hạn số lượng, tỉ lệ vào inbox cao, gửi nhanh, phần mềm hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ của email marketing cần thiết. Phần mềm đơn giản, dễ dàng sử dụng, dữ liệu cá nhân an toàn.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/17 15:23 | Lần sửa cuối: 19/07/17 15:23