Bài viết nói về phần mềm:

Send Email Freshdesk


Tạm ngưng (Phần mềm ngưng hoạt động.)
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/11/2018 10:28
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm gửi email marketing qua freshdesk

Xem chi tiết

Nội dung chính

 

iClick hướng dẫn bạn cách tạo một domain freshdesk để nhập vào phần mềm gửi Email Marketing: Send Email Freshdesk của chúng tôi.

Domain freshdesk cũng chính là tài khoản Freshdesk vì vậy để tạo domain Freshesk bạn cần đăng ký tài khoản Freshdesk, trong quá trình đăng ký có khai báo domain.

Các bước quá trình đăng ký và khởi tạo cơ bản cho tài khoản Freshdesk

1. Khai báo thông tin để đăng ký

2. Kích hoạt email

3. Khai báo mật khẩu và các thông tin khác

4. Khai báo thêm Email gửi

5. Mua gói trả phí

Dưới đây là các bước thực hiện

Đăng ký và kích hoạt tài khoản Freshdesk

Truy cập: https://freshdesk.com/signup để đăng ký tài khoản dùng thử Freshdesk.

Cách tạo domain freskdesk

Nhập đầy đủ thông tin. Lưu ý Helpdesk Name chính là mục nhập vào phần mềm Send Email Freshdesk.

Kiểm tra hộp mail dùng để đăng ký và kích hoạt.

Cách tạo domain freskdesk

Thư kích hoạt của Freshdesk.

Cách tạo domain freskdesk

Bấm nút kích hoạt.

 

Khai báo mật khẩu và thông tin thêm.

Cách tạo domain freskdesk

Cách tạo domain freskdesk

Khai báo đúng ngành nghề hoạt động.

Đến đây bạn đã đăng ký thành công tài hoản freshdesk với domain https://hotroiclick.freshdesk.com.

Cách tạo domain freskdesk

Đăng ký và kích hoạt tài khoản Freshdesk thành công.

Sau này để đăng nhập bạn chỉ cần vào đúng domain rồi tiến hành đăng nhập bằng email dùng để đăng ký và mật khẩu đã khai báo.

Cách tạo domain freskdesk

Vào domain freshdesk để đăng nhập.

Đăng ký thêm Email gửi

Khi bạn tạo tài khoản Freshdesk thì kèm theo có một Email gửi mặc định của Freshdesk có dạng như: support@hotroiclick.freshdesk.com. Email này chỉ dùng để hiển thị khi gửi cho nên nó không có các tính năng như một emial bình thường vì vậy bạn cần khai báo thêm Email gửi như Gmail chẳng hạn.

Cách làm chi tiết như sau:

Cách tạo domain freskdesk

Vào Tab Admin.

Cách tạo domain freskdesk

Chọn quản lý Email.

Cách tạo domain freskdesk

Chọn NEW SUPPORt EMAIL.

Cách tạo domain freskdesk

Nhập Gmail dùng để gửi sau đó bấm SAVE.

Cách tạo domain freskdesk

Email gửi đã được thêm nhưng cần xác minh vì vậy bạn phải truy cập email này để bấm xác minh.

Cách tạo domain freskdesk

Email xác minh.

Cách tạo domain freskdesk

Bấm vào link để xác minh (sau đó đăng nhập Freshdesk nếu có).

Cách tạo domain freskdesk

Emal gửi đã được xác minh thành công, bạn có thể dùng email này để gửi gửi.

Mua gói Freshdesk

Tài khoản Freshdesk dùng thử bị hạn chế số lần gửi Email vì vậy bạn cần mua tài khoản Freshdesk để không bị hạn chế.

Xem link: /tin-seo/mua-tai-khoan-freshdesk-de-chay-email-marketing-t1142.html#h.3.

TẢI VỀ VÀ TRẢI NGHIỆM NGAY PHẦN MỀM SEND EMAIL FRESHDESK
Cách tạo domain freskdesk

https://seoiclick.com/Download/SendEmailFreshdesk_setup.exe
(Size: 45MB ; Only for Windows).

Chúc bạn thành công, iClick.

Nội dung chính

 

phần mềm gửi email marketing send email freshdesk thêm email gửi freshdesk đăng ký freskdesk

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 11/10/17 00:16 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 5,591

Hãy là người đầu tiên viết bình luận