Có 10 bài viết gắn thẻ Tag: skype marketing

Phần mềm Skype Marketing mới (2019)

Phần mềm Skype Marketing 2019 - gửi tin nhắn hàng loạt và tự động trên nền tảng web của Skype. Phần mềm gửi trên web,skype.com nên không phụ thuộc vào phần mềm Skype Desktop. Hãy tải về và trải nghiệm ngay. Bản quyền phần mềm là gói VIP 3 của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/03/19 23:32 | Lần sửa cuối: 22/03/19 23:32

Đồng bộ danh bạ Skype vào phần mềm Skype Marketing thủ công

Tác giả: quanly | Lúc: 16/03/19 23:51 | Lần sửa cuối: 16/03/19 23:51

Skype cũ phiên bản classic sẽ ngưng hoạt động vào đầu tháng 9 năm 2018

Phiên bản Skype 7 hay còn gọi là Skype Classic sẽ ngưng hoạt động vào tháng 9 năm 2018. Việc ngưng hoạt động này gây ảnh hưởng tới phần mềm Skype Marketing của iClick. iClick sẽ tìm hướng mới để xây dựng phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/07/18 13:49 | Lần sửa cuối: 20/07/18 13:49

Skype mở nhiều cửa số nên không chạy được phần mềm quảng cáo Skype Marketing iClick

Một số máy tính khi mở skype lên chat thì mỗi người chat sẽ mở một cửa sổ riêng, điều này khiến cho Skype Marketing iClick không chạy được. Vì vậy ta cần chỉnh lại một khung chat duy nhất lồng vào form chính như kiếu mặc định của Skype.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/11/16 12:41 | Lần sửa cuối: 02/11/16 12:41

Gởi tin nhắn Skype Marketing iClick không đi, cứ quay vòng vòng

Gởi tin nhắn Skype Marketing bằng phần mềm Skype Marketing iClick không đi mà cứ quay vòng vòng.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/10/16 17:20 | Lần sửa cuối: 27/10/16 17:20

Cập nhật phần mềm quảng cáo Skype Marketing phiên bản 1.0.7.7

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm quảng cáo skype marketing 1.0.7.7

Tác giả: quanly | Lúc: 26/09/16 00:04 | Lần sửa cuối: 26/09/16 00:04

Một ngày của iClick

Thống kê iClick trong một ngày qua những con số...

Tác giả: quanly | Lúc: 28/04/16 11:58 | Lần sửa cuối: 28/04/16 11:58

Diệt virus spam link bit.ly trong Skype

Xử lý virus skype spam link bit.ly. Virus skype đang gởi link xấu lừa người dùng click đang hoành hành tại Việt Nam. Virus này ngoài gây sự phiền hà ra còn có thể mã hóa dữ liệu, nghe lén thông tin cực kỳ nguy hiểm.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/04/16 09:35 | Lần sửa cuối: 26/04/16 09:35

Hướng dẫn gởi lời mời kết bạn tới tất cả thành viên trong nhóm chat skype

Cách lấy hết skypename trong nhóm chat, sau đó gởi lời mời kết bạn hàng loạt với danh sách này bằng Skype Marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/10/15 14:50 | Lần sửa cuối: 20/10/15 14:50

Skype Markeing của iClick

Skype Marketing sẽ ra mắt phiên bản 1.0.7.0. Ngay từ bây giờ bạn có thể tải Skype Marketing về trải nghiệm và góp ý xây dựng để bản chính thức được hoàn thiện hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/08/15 10:26 | Lần sửa cuối: 17/08/15 10:26