Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: sửa lỗi click keyword

Cập nhật ClickKeyword phiên bản 1.0.7.8

Cập nhật phiên bản Click Keyword iClick 1.0.7.8 - Phần mềm tự động click từ khóa trên Google. Chi tiết cập nhật vui lòng xem kỹ bài viết.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/07/16 15:26 | Lần sửa cuối: 20/07/16 15:26

Khắc phục lỗi has stopped working khi chạy Click Keyword hoặc các công cụ khác của iClick

Hướng dẫn khắc phục lỗi has stopped working khi mở các công cụ của iClick như Click Keyword, G+, Youtube, Location, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 20/07/16 09:56 | Lần sửa cuối: 20/07/16 09:56

Không thêm được từ khóa (keyword) để Click Keyword

Một số windows server không chạy được Click Keyword cũng như thêm từ khóa để chạy Click Keyword. Sau đây là nguyên nhân và cách xử lý.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/06/16 16:00 | Lần sửa cuối: 08/06/16 16:00