Khắc phục lỗi has stopped working khi chạy Click Keyword hoặc các công cụ khác của iClick

Khi đăng nhập vào chạy Click Keyword hay một công cụ nào khác của iClick gặp lỗi này:

Lỗi không chạy được Click Keyword has stopped working

Đăng nhập vào Click Keyword

Lỗi không chạy được Click Keyword has stopped working

Vừa bắt đầu chạy gặp ngay lỗi has stopped working. Bấm vào xem chi tiết lỗi : View problem details.

Lỗi không chạy được Click Keyword has stopped working

Xem chi tiết thấy lỗi ở xul.DLL

Đây là lỗi do trình duyệt nhúng GeckoFX trong iClick gặp lỗi về cấu hình. Vì vậy ta chỉ cần xóa cấu hình của trình duyệt geckofx trong thư mục Local của  AppData để trình duyệt tự lấy lại cấu hình mặc định. Cách làm như sau.

Lỗi không chạy được Click Keyword has stopped working

Đóng hết tất các công cụ của iClick đang sử dụng trình duyệt.

Vào thư mục Local trong AppData:

Lỗi không chạy được Click Keyword has stopped working
Vào hộp Run gõ %temp% ...

Lỗi không chạy được Click Keyword has stopped working

... hoặc gõ trực tiếp trên thanh ddiaj chỉa của Windows Explorer để đến thư mục C:\Users\<tên máy>\AppData\Local\Temp

Lỗi không chạy được Click Keyword has stopped working

Vào thư mục Local.

Xóa thư mục Geckofx

Lỗi không chạy được Click Keyword has stopped working

Xóa thư mục chứa cấu hình của trình duyệt iClick GeckoFX.

Lỗi không chạy được Click Keyword has stopped working

Mở lại ClickKeyword để kiểm thử lỗi đã được khắc phục chưa?

Lỗi không chạy được Click Keyword has stopped working

Khắc phục thành công.

Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ hỗ trợ của iClick.

Thân ái, quanly.

lỗi iclick xử lý lỗi iclick sửa lỗi click keyword has stopped working geckofx

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 20/07/16 09:56 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 5,980

Hãy là người đầu tiên viết bình luận