Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: sửa lỗi iclick

Nâng cấp phần mềm iClick phiên bản 1.1.0.6

Phiên bản 1.1.0.6 có update cả 4 công cụ tăng view: View link, Click Backlink, Click Keyword, View MXH. Cách update tốt nhất là bạn gỡ iClick ra sau đó tải và cài đặt lại. Phiên bản 1.1.0.6 sửa lỗi và cho phép bạn thêm hàng loạt: backlink, từ khóa và link MXH.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/03/19 14:03 | Lần sửa cuối: 04/03/19 14:03

Mở phần mềm iClick gặp lỗi mscorlib, System.TypeLoadException

Hướng dẫn sửa lỗi mở một số phần mềm của hệ thống iCick lên thì gặp ngay lỗi mscorlib, System.TypeLoadException. Lỗi này có thể do thiếu .NET 4.5.2.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/09/18 08:48 | Lần sửa cuối: 20/09/18 08:48

Xử lý lỗi Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0

Hướng dẫn sửa lỗi: Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)

Tác giả: quanly | Lúc: 08/09/17 09:00 | Lần sửa cuối: 08/09/17 09:00

Phần mềm View MXH bị khởi động lại liên tục

Hướng dẫn cách khắc phục sự cố phần mềm View MXH không mở được mà bị khởi động lại liên tục.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/08/17 21:45 | Lần sửa cuối: 25/08/17 21:45

Cập nhật iClick phiên bản 1.0.8.8

Chi tiết cập nhật phiên bản 1.0.8.8 cho phần mềm seo iClick. Khởi động chương trình tiếp thị liên kết.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/07/17 21:16 | Lần sửa cuối: 26/07/17 21:16

Hướng dẫn sửa lỗi System Configuration khi mở ViewMangXaHoi

Hướng dẫn sửa lỗi System Configuration cho ViewMangXaHoi. Các công cụ khác nếu gặp lỗi này cũng làm tương tự: Xóa thư mục cấu hình trong folder Local và mở lại phần mềm để phần mềm tự khôi phục cấu hình mặc định.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/08/16 08:52 | Lần sửa cuối: 30/08/16 08:52

Hướng dẫn sửa lỗi File Not Found Exception

Hướng dẫn sửa lỗi FileNotFoundException khi mở iClick trên VPS

Tác giả: quanly | Lúc: 28/07/16 13:16 | Lần sửa cuối: 28/07/16 13:16