Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: thanh lọc link

Thanh lọc link view mạng xã hội chuẩn bị update View MXH mới

Thông báo thanh lọc link view mạng xã hội. iClick sẽ xóa đi những link ngưng hoạt động đã lâu, những link xấu, link chết để chuẩn bị update View Mạng Xã hội mới nhanh hơn, mượt hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/11/15 00:46 | Lần sửa cuối: 24/11/15 00:46

Thanh lọc đợt 2 link G+ và Youtube

Thanh lọc đợt 2 link G+ và link Youtube.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/11/15 14:22 | Lần sửa cuối: 09/11/15 14:22

G+ và Youtube, Mạng Xã Hội cho phép xóa nhiều, xóa tất cả link

Từ phiên bản 1.0.7.2 iClick cho phép bạn xóa nhanh, xóa nhiều, xóa tất cả link G+, Youtube và mạng xã hội. Lưu ý xóa là mất và xóa rồi thì không thể thêm lại hoặc tái sử dụng link vào tài nguyên seo iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/10/15 15:05 | Lần sửa cuối: 21/10/15 15:05

Từ phiên bản 1.0.7.2 G+ và Youtube sẽ tự động ghi nhận link hỏng và loại bỏ

G+ và Youtube bị những link xấu, link hỏng làm mất thời gian và ảnh hưởng đến cộng đồng. Từ phiên bản 1.0.7.2 trở đi iClick sẽ có cơ chế đánh dấu xấu cho những lần thao tác thất bại và xử lý từ trên xuống nhưng link này.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/10/15 14:44 | Lần sửa cuối: 21/10/15 14:44

Thanh lọc link G+ và Youtube

Lọc link G+, link Youtube không hợp lệ khiến phần mềm seo G+ và Yotube của iClick bị chậm, bị đứng ảnh hưởng lớn đến cộng đồng sử dụng.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/10/15 16:38 | Lần sửa cuối: 02/10/15 16:38