Thanh lọc link view mạng xã hội chuẩn bị update View MXH mới

Những link mạng xã hội nào sẽ bị thanh lọc


Để nâng cấp và cải tiến View Mạng Xã Hội, iClick quyết định đưa ra chiến dịch thanh lọc link View mạng xã hội mà thành viên đã thêm vào tài nguyên seo iClick. Những link rơi vào dạng thanh lọc như sau:

  • Lần được view cuối cùng trước ngày 10/10/2015.
  • Link facebook có dạng là tường, fanpage, .... - không có dạng 1 bài post sẽ bị loại.
  • Link googleplus là hồ sơ, ... - không có dạng 1 bài post sẽ bị loại.

Thanh lọc link mạng xã hội

Một số link G+ không hợp link sẽ bị loại ra khỏi view mạng xã hội.

  • Link twitter không phải 1 status.

Thanh lọc link mạng xã hội

Link twitter.com phải là 1 status.

Thanh lọc link mạng xã hội

Một status hợp lệ để add vào view mạng xã hội.

Thanh lọc link mạng xã hội

Link một là một trang sẽ không được chấp nhận.

  • Link chết.
  • Link ngưng sử dụng.
  • Link không trỏ đến website đã thêm vào tài nguyên seo.

Những link mạng xã hội nào là hợp lệ?


Điều kiện kết hợp cần thiết ở dưới đây:

Thanh lọc link mạng xã hội

Có 5 mạng xã hội hiện tại iClick cho phép.

Thanh lọc link mạng xã hội

Link mạng xã hội phải trỏ về 1 trong những website đã thêm vào tài nguyên seo.

Thanh lọc link mạng xã hội

Link 1 bài post trên tường của người dùng facebook thì hợp lệ.

Thanh lọc link mạng xã hội

Link 1 bài đăng trên fanpage thì hợp lệ.

Thanh lọc link mạng xã hội

Link bài post trên G+ (giao diện mới) hợp lệ.

Thanh lọc link mạng xã hội

Link 1 status trên twitter hợp lệ.

Thanh lọc link mạng xã hội

Link 1 pin trên Pinterest hợp lệ.

Thanh lọc link mạng xã hội

Link 1 bài đăng trên Scoop.it hợp lệ.

Cách lấy link từ các trang mạng xã hội


Xem thêm link: /cong-cu-seo/view-mang-xa-hoi-t104.html

Cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi.

Thân ái, quanly.

view mạng xã hội thanh lọc link view mxh

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 24/11/15 00:46 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 16,009

Hãy là người đầu tiên viết bình luận