Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: ứng dụng sms pro

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 3

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 3: Hướng dẫn copy chiến dịch, Sửa chi tiết chiến dịch trên phần mềm và tên app điện thoại.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 2

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 2: Hướng dẫn lên lịch gửi tin nhắn hàng loạt, tự động cho danh sách số điện thoại nhập từ file excel. Hướng dẫn cá nhân hoá nội dụng. Sắp xếp SIM gửi tin nhắn.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 1

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 1: cài đặt phần mềm, cài đặt app, đăng nhập, lên chiến dịch... những bước đầu tiên khi sử dụng phần mềm gửi tin nhắn SMS Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 24/03/21 09:57 | Lần sửa cuối: 24/03/21 09:57

Hướng dẫn mở windows firewall cho điện thoại kết nối với phần mềm SMS Pro trên máy tính

Hướng dẫn mở tường lửa cho ứng dụng trên điện thoại kết nối với phần mềm SMS Pro trên máy tính.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/08/19 20:32 | Lần sửa cuối: 08/08/19 20:32

Hướng dẫn kết nối điện thoại Android với phần mềm SMS Pro

Hướng dẫn kết nói ứng dụng SMS trên điện thoại android với phần mềm SMS trên máy tính để đồng bộ dữ liệu và lên chiến dịch gửi tin nhắn hẹn giờ.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/07/19 12:07 | Lần sửa cuối: 30/07/19 12:07