Có 19 bài viết gắn thẻ Tag: verify email iclick

Cập nhật phần mềm Verify Email iClick phiên bản 1.0.9.1

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.0.9.1 phần mềm Verify Email iClick. Với bản cập nhật này bạn nên gỡ phần mềm cũ ra và cài lại phần mềm mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/12/17 15:52 | Lần sửa cuối: 14/12/17 15:52

Gửi email marketing từ Gmail mới đăng ký

Thực nghiệm kiểm tra giới hạn của Gmail trắng (gmail mới đăng ký) khi gửi email marketing bằng phần mềm Gmail Marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/08/17 13:51 | Lần sửa cuối: 21/08/17 13:51

Cập nhật phần mềm kiểm tra email sống Verify Email phiên bản 1.0.8.8

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm Verify Email phiên bản 1.0.8.8. Với 8 nội dung cập nhật khác nhau vui lòng xem chi tiết.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/08/17 09:58 | Lần sửa cuối: 15/08/17 09:58

Hướng dẫn sửa lỗi kiểm tra Gmail với Verify Email iClick

Hướng dẫn sửa lỗi kiểm tra Gmail với Verify Email iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 28/06/17 10:10 | Lần sửa cuối: 28/06/17 10:10

Phần mềm lọc email Verify Email kiểm tra sai

Khi sử dụng phần mềm verify email iClick để lọc email sống nhưng kết quả toàn chết và báo lỗi no connection could be made because the target machine actively refused it xxx.xxx.xxx.xxx:25.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/06/17 11:43 | Lần sửa cuối: 06/06/17 11:43

Phần mềm kiểm tra danh sách tài khoản gmail và mật khẩu Multi-Gmail Checker

Công cụ Multi-Gmail Checker giúp bạn kiểm tra danh sách Gmail với gmail và mật khẩu có thể đăng nhập bình thường hay không? Đây là công cụ mà iClick cung cấp miễn phí cho Seoer, MMOer, Youtuber, Google Adsencer, ... hoặc bất kỳ ai quản lý số lượng lớn Gmail cần kiểm tra thường xuyên tính khả dụng của danh sách.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/11/16 11:18 | Lần sửa cuối: 23/11/16 11:18

Cập nhật phiên bản 1.0.0.6 phần mềm kiểm tra email sống Verify Email iClick

iClick thương mại hóa phần mềm lọc email Verify Email iClick kể từ phiên bản 1.0.0.6. Phiên bản này được cập nhật mới tính năng và sửa chữa những lỗi hay gặp ở các phiên bản trước. Mọi người xem thêm ở bài viết này.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/11/16 11:41 | Lần sửa cuối: 01/11/16 11:41

Phần mềm kiểm tra email sống/chết Verify Email iClick

Phần mềm kiểm tra email tồn tại hay không - Verify Email iClick. Công cụ verify Email nhanh, chính xác, tốt nhất.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/10/16 22:56 | Lần sửa cuối: 10/10/16 22:56

Hướng dẫn sử dụng Verify Email iClick

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email sống Verify Email iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 01/08/16 14:59 | Lần sửa cuối: 01/08/16 14:59

Verify Email iClick kiểm tra sai

Sử dụng iClick Verify Email lọc email chết trả về lỗi: No connection could be made because the target machine actively refused it 10.120.71.37:25. Kết quả kiểm tra không chính xác. Cách xử lý như sau.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/08/16 10:57 | Lần sửa cuối: 01/08/16 10:57

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email chết (sống) Verify Email iClick

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email sống(chết) tốt nhất, chính xác nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất Verify Email iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 12/07/16 14:23 | Lần sửa cuối: 12/07/16 14:23

Cập nhật Email Marketing iClick phiên bản 1.0.8.0

Cập nhật phiên bản Email Marketing iClick 1.0.8.0 với những tính năng mới rất hay.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/07/16 14:17 | Lần sửa cuối: 06/07/16 14:17

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm kiểm tra email Verify Emails iClick

Download và cài đặt phần mềm kiểm tra email Verify Emails iClick chi tiết từng bước, có hình ảnh minh họa.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 10:03 | Lần sửa cuối: 20/06/16 10:03

Hướng dẫn cài .NET 4.0 để chạy các công cụ của iClick

Hướng dẫn cài .NET 4.0 để chạy một số công cụ của iClick như post forum, facebook marketing, verify emails.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 09:39 | Lần sửa cuối: 20/06/16 09:39

Phần mềm check mail còn sống Verify Emails iClick

Chương Trình check địa chỉ email còn sống Verfiy Emails iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 08:59 | Lần sửa cuối: 20/06/16 08:59

Phần mềm check mail khả dụng Verify Emails iClick

Chương Trình verify email address còn sống Verfiy Emails iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 08:49 | Lần sửa cuối: 20/06/16 08:49

Công cụ verify email address còn sống Verfiy Emails iClick

Tool verify email address tồn tại Verfiy Emails iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 08:47 | Lần sửa cuối: 20/06/16 08:47

Chương Trình kiểm tra địa chỉ email tồn tại Verify Emails iClick

Phần mềm verify email còn sống Verfiy Emails iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 08:23 | Lần sửa cuối: 20/06/16 08:23

Phần mềm Verify Email iClick - Công cụ kiểm tra email sống chính xác nhất

iClick ra mắt công cụ kiểm tra email tồn tại/sống Verify Email iClick. Phần mềm được xây dựn trên những công nghệ mới nên kết quả trả về luôn chính xác. Cùng tìm hiểu...

Tác giả: quanly | Lúc: 16/06/16 15:30 | Lần sửa cuối: 16/06/16 15:30