Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: viewmangxahoi

Cập nhật iClick phiên bản 1.0.8.5

iClick lên bản 1.0.8.5 sử dụng .NET 4.0 mở đầu cho công cuộc đổi mới iClick. Phiên bản này và các phiên bản tiếp theo của iClick sẽ được update liên tục cập nhật tính năng mới, tắt âm thanh, giải quyết lỗi thỉnh thoảng bị tắt. Để sử dụng phiên bản này yêu cầu xóa và cài đặt lại iClick, không hỗ trợ cập nhật thông thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/04/17 00:40 | Lần sửa cuối: 14/04/17 00:40

Hướng dẫn sửa lỗi System Configuration khi mở ViewMangXaHoi

Hướng dẫn sửa lỗi System Configuration cho ViewMangXaHoi. Các công cụ khác nếu gặp lỗi này cũng làm tương tự: Xóa thư mục cấu hình trong folder Local và mở lại phần mềm để phần mềm tự khôi phục cấu hình mặc định.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/08/16 08:52 | Lần sửa cuối: 30/08/16 08:52

Update ViewMangXaHoi 1.0.7.4

Tác giả: quanly | Lúc: 12/01/16 08:37 | Lần sửa cuối: 12/01/16 08:37