Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: xếp hàng livestream

Cách đánh số khách hàng, số kệ, xếp hàng bán livestream

Cách xếp hàng khi bán hàng livestream, cách đánh số khách hàng livestream giúp bạn tìm kiếm, nhặt hàng cho khách nhanh chóng, dễ dàng tránh bị sai sót. Phần mềm chốt đơn Livestream Pro hỗ trợ cho bạn 3 cách đánh số, bạn chỉ cần hiểu và chọn 1 cách phù hợp với mình.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/03/22 22:38 | Lần sửa cuối: 01/03/22 22:38

Cập nhật phiên bản 1.1.2.1 phần mềm LiveStream Pro

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.2.1 phần mềm Livestream Pro. Đặc biệt trong phiên bản này ra mắt chơi mini game bằng cách quay số ngẫu nhiên. Hãy nâng cấp và trải nghiệm ngay.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/10/18 16:06 | Lần sửa cuối: 19/10/18 16:06

Hướng dẫn gộp đơn, gọi điện chốt đơn

Hướng dẫn thực hiện chốt đơn bằng điên thoại, gộp đơn hàng lẻ tẻ cùng một khách hàng, gom hàng, đóng gói, ... trên phần mềm Live Stream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/08/18 11:44 | Lần sửa cuối: 21/08/18 11:44