Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: xử lý lỗi iclick

Mở phần mềm iClick gặp lỗi mscorlib, System.TypeLoadException

Hướng dẫn sửa lỗi mở một số phần mềm của hệ thống iCick lên thì gặp ngay lỗi mscorlib, System.TypeLoadException. Lỗi này có thể do thiếu .NET 4.5.2.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/09/18 08:48 | Lần sửa cuối: 20/09/18 08:48

Phần mềm View MXH bị khởi động lại liên tục

Hướng dẫn cách khắc phục sự cố phần mềm View MXH không mở được mà bị khởi động lại liên tục.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/08/17 21:45 | Lần sửa cuối: 25/08/17 21:45

Hướng dẫn sửa lỗi System Configuration khi mở ViewMangXaHoi

Hướng dẫn sửa lỗi System Configuration cho ViewMangXaHoi. Các công cụ khác nếu gặp lỗi này cũng làm tương tự: Xóa thư mục cấu hình trong folder Local và mở lại phần mềm để phần mềm tự khôi phục cấu hình mặc định.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/08/16 08:52 | Lần sửa cuối: 30/08/16 08:52

Khắc phục lỗi has stopped working khi chạy Click Keyword hoặc các công cụ khác của iClick

Hướng dẫn khắc phục lỗi has stopped working khi mở các công cụ của iClick như Click Keyword, G+, Youtube, Location, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 20/07/16 09:56 | Lần sửa cuối: 20/07/16 09:56

Xử lý giao diện iClick bị vỡ, hiển thị không đúng trên một số màn hình

Hướng dẫn khắc phục giao diện iClick bị vỡ trên một số màn hình

Tác giả: quanly | Lúc: 08/06/16 00:34 | Lần sửa cuối: 08/06/16 00:34

Khắc phục lỗi mở Seo G+, Youtube, Google Maps hiện màn hình trắng (trống)

Một số máy tính, mạng khi sử dụng iClick, mở công cụ Seo G+, Youtube, Google Maps thì không hiện ô đăng nhập mà chỉ hiện một khung trống trắng trơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/05/16 09:42 | Lần sửa cuối: 20/05/16 09:42

Xử lý lỗi không đăng nhập được iClick: tài khoản bị khóa hoặc The datepart hour is not supported...

Cách xử lý lỗi không đăng nhập được iClick: tài khoản bị khóa hoặc The datepart hour is not supported... là cài lại đúng .NET 3.5 SP1 cho windows của bạn.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/11/15 11:45 | Lần sửa cuối: 22/11/15 11:45