Hướng dẫn cài đặt gởi yêu cầu tham gia cộng đồng G+

Cài đặt gởi yêu cầu tham gia Google+

Để cài đặt thành viên gởi yêu cầu tham gia cộng đồng phải qua xét duyệt và chấp nhận mới được vào cộng đồng.

Chấp nhận yêu cầu tham gia cộng động G+

Vào cộng đồng chọn như hình.

Chấp nhận yêu cầu tham gia cộng động G+

Tắt mở Ask to join (gởi yêu cầu để tham gia).

Chấp nhận yêu cầu tham gia cộng động G+

Một thành viên nào muốn tham gia cộng đồng thì phải gởi YÊU CẦU THAM GIA và đợi chấp nhận.

Chấp nhận yêu cầu tham gia của thành viên.

Để chấp nhận lời yêu cầu tham gia của người xin vào cộng đồng thì đăng nhập tài khoản có quyền kiểm duyệt.

Chấp nhận yêu cầu tham gia cộng động G+

Đăng nhập tài khoản có quyền kiểm duyệt nhấp vào MODERATE (KIỂM DUYỆT) hoặc CHỦ ĐỘNG ĐỒNG.

Chấp nhận yêu cầu tham gia cộng động G+

Chọn APPROVE (CHẤP NHẬN).

Xin mời bạn tham gia cộng động iClick trên Google+.

Cộng Đồng iClick
Hệ thống SEO & MARKETING tốt nhất.
30.000+ thành viên đã tham gia.
Xem trước cộng đồng

Chúc bạn thành công.

g+ auto g+ goog+ hướng dẫn sử dụng g+ hướng dẫn google+

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 16/02/17 14:37 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 5,436

Hãy là người đầu tiên viết bình luận