Có 11 bài viết gắn thẻ Tag: amazon ses

Kết nối Amazon SES với phần mềm Email Marekting iClick

Hướng dẫn kết nối phần mềm Email Marketing của iClick với dịch vụ gửi email Amazon SES Cách gửi thông qua API (không phải SMTP)

Tác giả: quanly | Lúc: 08/03/19 11:39 | Lần sửa cuối: 08/03/19 11:39

Phần mềm gửi mail Amazon SES

Sử dụng phần mềm Email Marketing của iClick kết nối với dịch vụ gửi email của Amazon để gửi Email Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/06/18 15:02 | Lần sửa cuối: 16/06/18 15:02

Kết nối phần mềm gửi email marketing iClick với Amazon SES

Sau khi bạn đã đăng ký và mở giới hạn thành công cho tài khoản Amazon SES bạn cần phải kết nối với phần mềm email marketing để gởi email. Trong bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước tạo user, lấy Access key ID, Secret access, verify email, khai báo với phần mềm, gởi thử một email qua Amazon SES.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/12/16 00:22 | Lần sửa cuối: 10/12/16 00:22

Các bước đăng ký Amazon SES - Request a Sending Limit Increase - Phần II

Hướng dẫn mở limit cho tài khoản Amazon SES - Request a Sending Limit Increase.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/11/16 17:07 | Lần sửa cuối: 18/11/16 17:07

Các bước đăng ký Amazon SES - Phần I

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Amazon AWS để sử dụng dịch vụ Amazon SES. Hướng dẫn chi tiết từng bước, rõ ràng dễ hiểu. Chúc các bạn đăng ký tài khoản Amazon SES thành công.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/11/16 16:50 | Lần sửa cuối: 18/11/16 16:50

Hướng dẫn đăng ký Amazon SES để gởi email marketing

Hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng bước đăng ký tài khoản Amazon SES để gởi email marketing

Tác giả: quanly | Lúc: 16/05/16 22:31 | Lần sửa cuối: 16/05/16 22:31

Khai báo tài khoản Amazon SES với phần mềm email marketing iClick

Hướng dẫn khai báo Access Key hoặc SMTP Amazon để gởi email marketing với Amazon SES

Tác giả: quanly | Lúc: 16/05/16 22:28 | Lần sửa cuối: 16/05/16 22:28

Nguyên nhân khiến tài khoản Amazon SES bị khóa

Một số nguyên nhân thường gặp dẫn đến khóa tài khoản Amazon SES trong quá trình sử dụng

Tác giả: quanly | Lúc: 16/05/16 08:34 | Lần sửa cuối: 16/05/16 08:34

Cách hạn chế và khắc phục khi bị khóa tài khoản Amazon SES bởi tỉ lệ Bounce Rate quá cao

Tài khoản Amazon SES bị khóa bởi tỉ lệ bounce rate quá cao. Hướng hạn chế bounce rate cao và khắc phục khi đã bị khóa.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/05/16 15:33 | Lần sửa cuối: 13/05/16 15:33

Nâng cao tỉ lệ inbox gởi email marketing với AMAZON SES

Cách nâng cao tỉ lệ inbox khi gởi email bằng dịch vụ email Amazon SES. Giới thiệu về hệ thống sender email amazon iclick. Cùng xây dựng một cộng đồng email marketing với tỉ lệ inbox cao.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/04/16 11:18 | Lần sửa cuối: 13/04/16 11:18

Hướng dẫn chi tiết xác thực tên miền (verify domain) và đăng ký DKIM với dịch vu gởi mail AMAZON SES

Tăng khả năng vào inbox khi gởi email từ AMAZON SES bằng cách gởi từ webmail của domain đã được xác thực và đăng ký DKIM.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/02/16 10:46 | Lần sửa cuối: 22/02/16 10:46