Khắc phục lỗi mở G+, Youtube, Location không được

Mở G+, Youtube, Location bị lỗi như sau:

Mở GPlus là bị lỗi

Mở GPlus là bị lỗi

Mở GPlus là bị lỗi

Mở G+ lên là bị lỗi như vậy hoặc một số bản thông báo lỗi khác.

Mở GPlus là bị lỗi

Vào Start hoặc Run gõ %temp%

Mở GPlus là bị lỗi

Quay lùi về thư mục Local

Mở GPlus là bị lỗi

Xóa thư mục có tên là Geckofx

Mở GPlus là bị lỗi

Phải tắt các công cụ iClick trước khi xóa thư mục này.

Mở GPlus là bị lỗi

Bấm Try Again để tiếp tục xóa (sau khi tắt hết các công cụ của iClick)

Mở GPlus là bị lỗi

Thư mục này thường khá nặng.

Mở GPlus là bị lỗi

Tiếp tục vào thư mục iClick.

Mở GPlus là bị lỗi

Xóa thư mục G+ có tên bắt đầu: ClickGooglePlus...

Video hướng dẫn:

Tắt mở lại G+. Nếu vẫn không được hãy liên hệ chúng tôi.

lỗi g+ lỗi mở g+ lỗi youtube

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 29/03/16 10:40 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 5,988

Hãy là người đầu tiên viết bình luận