Lỗi Value cannot be null G+, phải bẩm Continue

Khi chạy G+ hay bị bảng thông báo lỗi "Value cannot be null" phải bấm Continue mới chạy tiếp được. Nhưng một lúc sau lại hiện tiếp.

Lỗi GooglePlus Youtube Seo Local

Bảng thông báo lỗi Value cannot be null.

Nguyên nhân là do bạn đang sử dụng một tài khoản gmail quá mới - một tài khoản mà chưa từng đăng nhập vào Youtube, chưa từng tạo Kênh, chưa từng comment. Vì để Comment Video Youtube bạn phải đăng nhập vào Youtube trước và có tạo kênh mặc định của mình. Vì vậy G+ sẽ báo lỗi vì G+ không thể comment video được. Cách khắc phục rất đơn giản:

Trên phần mềm G+ của iClick chú ý mỗi khi đến bước thao tác với link Youtube nếu chưa Đăng nhập thì phải nhấn đăng nhập.

Lỗi GooglePlus Youtube Seo Local

Bấm đăng nhập mới like, comment được link Youtube.

Lỗi GooglePlus Youtube Seo Local

Sau khi đăng nhập thành công.

Login Gmail trên trình duyệt sau đó kiểm tra Kênh và comment có ok không?

Lỗi GooglePlus Youtube Seo Local

Lỗi GooglePlus Youtube Seo Local

Comment thử.

Sau đó tắt và thử lại phần mềm G+, Youtube, Seo Local.

Cần hỗ trợ thêm liên hệ iClick.

Thân ái, quanly.

khắc phục lỗi seo youtube seo g+ seo local lỗi g+ value cannot be null

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 26/05/16 11:29 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 10,394

Hãy là người đầu tiên viết bình luận