Tuỳ chỉnh thời gian view trong iClick

Bạn có thể tuỳ chỉnh thời gian view cho các công cụ của iClick không?


Không! Thời gian view được iClick quy định bình đẳng cho các thành viên. Thời gian view ngẫu nhiên từ x tới y phút. Thời gian x, y này được thay đổi tuỳ theo xu hướng của Google. Lúc bài viết này được viết thì thời gian view là 2 phút tới 4 phút nhưng do một số phản ảnh của thành viên là quá ngắn vì vậy sắp tới iClick sẽ dự kiến tăng thời gian view lên.

Tài khoản có phí có được view lâu hơn tài khoản miễn phí không?


Không! Thời gian view là bình đẳng giữa tất cả mọi người. Tài khoản có phí được nhiều lợi thế khác chứ không phải là được view lâu hơn hoặc được điều chỉnh thời gian view.

Vì sao không để người dùng tuỳ chỉnh thời gian view?


iClick luôn cố gắng để đảm bảo công bằng cho các thành viên. Nếu cho tuỳ chỉnh thời gian view hoặc cho phép điều chỉnh trong giới hạn sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề chẳng hạn là người cấu hình thời gian view cho website của mình lâu sẽ không công bằng so với người đặt thời gian view thấp. Đem "thịt" vào để đảm bảo công bằng bằng cách view lâu thì mất thịt cũng là một hướng đi mà iClick sẽ nghiên cứu và phát triển trong tương lai. Nhưng hiện tại thời gian view là như nhau giữa tất cả thành viên và thời gian này là ngẫu nhiên.

Thân ái, quanly.

viewlink thời gian view tuỳ chỉnh thời gian view

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 02/04/15 14:05 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 7,739

Hãy là người đầu tiên viết bình luận