Có 10 bài viết gắn thẻ Tag: viewlink

Tùy chỉnh các công cụ mở kèm iClick

Một số thành viên không muốn mở View MXH khi mở iClick thì có thể cài đặt lai cấu hình như sau

Tác giả: quanly | Lúc: 02/08/17 16:11 | Lần sửa cuối: 02/08/17 16:11

Cập nhật iClick phiên bản 1.0.8.5

iClick lên bản 1.0.8.5 sử dụng .NET 4.0 mở đầu cho công cuộc đổi mới iClick. Phiên bản này và các phiên bản tiếp theo của iClick sẽ được update liên tục cập nhật tính năng mới, tắt âm thanh, giải quyết lỗi thỉnh thoảng bị tắt. Để sử dụng phiên bản này yêu cầu xóa và cài đặt lại iClick, không hỗ trợ cập nhật thông thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/04/17 00:40 | Lần sửa cuối: 14/04/17 00:40

Hướng dẫn sử dụng Viewlink iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 11/04/16 15:10 | Lần sửa cuối: 11/04/16 15:10

Cấu hình chạy viewlink và click keyword trên trình duyệt IE

Chi tiết cấu hình Internet Explorer (IE) để Viewlink và ClickKeyword trên trình duyệt của iClick có thể chạy ổn định trên IE.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/08/15 23:04 | Lần sửa cuối: 03/08/15 23:04

iClick áp dụng CHANGE USER AGENT từ bảng 1.0.6.9

iClick 1.0.6.9 áp dụng thay đổi user agent mỗi lần view và click.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/07/15 02:18 | Lần sửa cuối: 07/07/15 02:18

Thông báo hệ thống kích thành viên để đảm bảo công bằng cho iClick

Hệ thống kích thành viên lâu không view hoặc click ngược trở lại cho người khác. Hệ thống này chạy cho ViewLink, BackLink, KeyWord. Hệ thống nhằm đảm bảo tính công bằng cho iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/04/15 01:14 | Lần sửa cuối: 10/04/15 01:14

Tuỳ chỉnh thời gian view trong iClick

Bạn có thể tuỳ chỉnh thời gian view trong iClick không? - Không!. Bạn đóng phí rồi có điều chỉnh được thời gian view không? - Không! Xem thêm để biết lý do.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/04/15 14:05 | Lần sửa cuối: 02/04/15 14:05

ViewLink trên trình duyệt sẽ xuất hiện trong phiên bản 1.0.6.6

Viewlink trên trình duyệt ra mắt trong phiên bản cập nhật tới đây của iClick: 1.0.6.6. Mọi người vào đọc cho đỡ "ngợ" khi "siêu phẩm" ra đời.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/04/15 13:44 | Lần sửa cuối: 01/04/15 13:44

Sự cố mất dữ liệu ViewLink

Thông báo sự cố mất dữ liệu Viewlink của iClick. Có thể iClick đã bị hacker tấn công. BQT đang cố gắng khắc phục. Mọi người bình tĩnh chờ đợi.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/02/15 09:48 | Lần sửa cuối: 28/02/15 09:48

View Link

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/15 00:27 | Lần sửa cuối: 06/01/15 00:27