Thẻ tag nói về phần mềm:

Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

Có 28 bài viết gắn thẻ Tag: email marketing iclick

Tên người gửi trong Email Marketing

Tên người gửi trong email marketing là gì? Cách đặt tên người gửi trong các phần mềm Email Marketing của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/03/20 19:48 | Lần sửa cuối: 13/03/20 19:48

Video hướng dẫn thêm Yahoo Mail vào phần mềm Email Marketing

Video hướng dẫn thêm Yahoo Mail vào phần mềm Email Marketing để gửi email hàng loạt bằng Yahoo Mail

Tác giả: quanly | Lúc: 17/02/20 15:38 | Lần sửa cuối: 17/02/20 15:38

Nâng cấp phần mềm Gmail Marketing phiên bản 1.1.1.7

Phiên bản mới được Việt Hóa, đăng nhập Gmail bằng Profile để tránh bị Google chặn. Ngoài ra còn có một số thay đổi và sửa lỗi khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/12/19 10:57 | Lần sửa cuối: 26/12/19 10:57

Demo một chiến dịch gửi Email Marketing với iClick

Hướng dẫn gửi chiến dịch email marketin bằng các công cụ của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/09/17 14:26 | Lần sửa cuối: 27/09/17 14:26

Bốn phần mềm gửi Email Marketing của iClick

Tổng hợp, so sánh 4 phần mềm gửi Email Marketing của iClick. Bạn cần hiểu và chọn phần mềm phù hợp với mình để sử dụng.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/07/17 09:52 | Lần sửa cuối: 27/07/17 09:52

Phần mềm gửi email marketing qua Freshdesk

Phần mềm gửi email Freshdesk không giới hạn số lượng, tỉ lệ vào inbox cao, gửi nhanh, phần mềm hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ của email marketing cần thiết. Phần mềm đơn giản, dễ dàng sử dụng, dữ liệu cá nhân an toàn.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/17 15:23 | Lần sửa cuối: 19/07/17 15:23

Hình thức gửi trả phí INBOX cao với Email Marketing iClick

Dịch vụ gửi email tỉ lệ inbox cao, hỗ trợ lọc email chết, tư vấn soạn nội dung tránh SPAM, gửi nhanh, gửi nhiều, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 27/06/17 16:13 | Lần sửa cuối: 27/06/17 16:13

Google sắp có giao diện login mới và điều này có thể ảnh hưởng tới một số công cụ iClick

Google sắp có giao diện login mới có thể gây ảnh hưởng trong qua trình đăng nhâp bằng trình duyệt tự động của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/03/17 10:12 | Lần sửa cuối: 30/03/17 10:12

Cập nhật Email Marketing phiên bản 1.0.8.3

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.0.8.3 phần mềm gửi email marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/03/17 08:26 | Lần sửa cuối: 21/03/17 08:26

Phần mềm kiểm tra danh sách tài khoản gmail và mật khẩu Multi-Gmail Checker

Công cụ Multi-Gmail Checker giúp bạn kiểm tra danh sách Gmail với gmail và mật khẩu có thể đăng nhập bình thường hay không? Đây là công cụ mà iClick cung cấp miễn phí cho Seoer, MMOer, Youtuber, Google Adsencer, ... hoặc bất kỳ ai quản lý số lượng lớn Gmail cần kiểm tra thường xuyên tính khả dụng của danh sách.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/11/16 11:18 | Lần sửa cuối: 23/11/16 11:18

Cập nhật email marketing iClick phiên bản 1.0.8.1

Cập nhật email marketing phiên bản 1.0.8.1 tích hợp lại lọc email sống với yahoo mail.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/11/16 00:13 | Lần sửa cuối: 04/11/16 00:13

Cần hiểu cặn kẽ hơn về Email Marketing

Chi tiết về email marketing

Tác giả: quanly | Lúc: 04/10/16 15:04 | Lần sửa cuối: 04/10/16 15:04

Hướng dẫn tạo chiến dịch và gởi email marketing với iClick

Hướng dẫn tạo chiến dịch gởi email marketing với iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/07/16 11:55 | Lần sửa cuối: 28/07/16 11:55

Sử dụng Zoho Mail để gởi email marketing với phần mềm Email Marketing iClick

Giới thiệu về Zoho, Zoho Mail, cách đăng ký và sử dụng Zoho Mail, sử dụng Zoho mail như một sender email trong phần mềm email Marketing iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 12/07/16 11:22 | Lần sửa cuối: 12/07/16 11:22

Cập nhật Email Marketing iClick phiên bản 1.0.8.0

Cập nhật phiên bản Email Marketing iClick 1.0.8.0 với những tính năng mới rất hay.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/07/16 14:17 | Lần sửa cuối: 06/07/16 14:17

Vì sao phải lọc email sống khi gởi email Marketing

Lọc email sống để đảm bảo an toàn cho tài khoản gởi email Marketing. Ví dụ khi gởi email Marketing bằng Amazon SES thì bạn có nguy cơ bị khóa tài khoản khi gởi vào quá nhiều email chết.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/07/16 11:15 | Lần sửa cuối: 03/07/16 11:15

Phần mềm lọc email sống tốt nhất

Phần mềm lọc email tốt nhất của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 09:21 | Lần sửa cuối: 20/06/16 09:21

Phần mềm check email address còn sống Verify Emails iClick

Công cụ check mail khả dụng Verfiy Emails iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 08:53 | Lần sửa cuối: 20/06/16 08:53

Tool verify mail tồn tại Verify Emails iClick

Chương Trình verify địa chỉ email còn sống Verfiy Emails iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 08:50 | Lần sửa cuối: 20/06/16 08:50

Phần mềm check mail khả dụng Verify Emails iClick

Chương Trình verify email address còn sống Verfiy Emails iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 08:49 | Lần sửa cuối: 20/06/16 08:49

Công cụ verify email address còn sống Verfiy Emails iClick

Tool verify email address tồn tại Verfiy Emails iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 08:47 | Lần sửa cuối: 20/06/16 08:47

Phần mềm kiểm tra email còn sống Verify Emails iClick

Tool kiểm tra địa chỉ email tồn tại Verfiy Emails iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 20/06/16 08:46 | Lần sửa cuối: 20/06/16 08:46

Bật tính năng cho phép truy cập trên ứng dụng kém bảo mật để gởi email marketing bằng Gmail

Nhiều thành viên không gởi được email bằng phần mềm Email Marketing iClick khi gởi bằng Gmail vì chưa bật tính năng cho phép truy cập trên ứng dụng kém bảo mật hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/05/16 16:41 | Lần sửa cuối: 27/05/16 16:41

Khai báo tài khoản Amazon SES với phần mềm email marketing iClick

Hướng dẫn khai báo Access Key hoặc SMTP Amazon để gởi email marketing với Amazon SES

Tác giả: quanly | Lúc: 16/05/16 22:28 | Lần sửa cuối: 16/05/16 22:28

Cập nhật email marketing 1.0.7.7

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm gởi email marketing iclick phiên bản 1.0.7.7.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/05/16 01:22 | Lần sửa cuối: 10/05/16 01:22

Hướng dẫn thêm tài khoản AMAZON SES vào Email Marketing iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 06/04/16 10:00 | Lần sửa cuối: 06/04/16 10:00

Email Marketing iClick 1.0.7.0

Chi tiết và trải nghiệm email marketing iClick phiên bản 1.0.7.0

Tác giả: quanly | Lúc: 01/09/15 23:30 | Lần sửa cuối: 01/09/15 23:30

Hướng dẫn nhập tài khoản email dùng để gởi trong Email marketing

Hướng dẫn khai báo các email dùng để gởi như gmail, yahoo, outlook, ..., webmail của bạn vào iClick Email marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/07/15 17:06 | Lần sửa cuối: 12/07/15 17:06