Cập nhật email marketing iClick phiên bản 1.0.8.1

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

Nội dung chính

 

Email Marketing 1.0.8.1

Phần mềm gởi email quảng cáo iClick

Phần mềm email marketing iClick 1.0.8.1

Phiên bản mới này của Email Marketing cập nhật theo phần mềm verify để sửa lỗi verify yahoo mail và cập nhật một số lỗi nhỏ chi tiết như bên dưới:

Bổ sung nút sửa tiêu đề email để dễ thay đổi điều hướng email vào inbox cao hơn

Phần mềm gởi email quảng cáo iClick

Thêm nút sửa tiêu đề từng nội dung email.

Phần mềm gởi email quảng cáo iClick

Form sửa tiêu đề đầy đủ và chi tiết hơn để bạn dễ thay đổi tiêu đề.

Ngẫu nhiên hóa Reply to và Display name

Reply to và Display name cũng góp phần quyết định đưa một email vào inbox vì vậy nếu trong một chiến dịch gởi email bạn giữ nguyên 2 thông số này để gởi cho một số lượng email thì khả năng rơi vào inbox sẽ giảm dần về sau.

Phần mềm gởi email quảng cáo iClick

Reply To và Display Name khi gởi email marketing quyết định một phần tỉ lệ rơi INBOX.

Phần mềm gởi email quảng cáo iClick

Cho phép ngẫu nhiên hóa Email Reply và Display Name (tên hiển thị) khi tạo một nội dung gởi email.

Kết hợp với phần mềm lọc email sống mới

Phần mềm gởi email quảng cáo iClick

Tích hợp phần mềm lọc email sống/chết phiên bản mới nhất vào Email Marketing iClick.

Và một số sửa đổi và cập nhật khác...

Trân trọng, iClick.

 

Nội dung chính

 

email marketing iclick phần mềm gởi email marketing phần mềm email marketing 1.0.8.1

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 04/11/16 00:13 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 10,208

Hãy là người đầu tiên viết bình luận