Có 11 bài viết gắn thẻ Tag: gmail marketing iclick

Giới hạn gửi của Gmail

Giới hạn gửi thư của Gmail. Những kịch bản có thể xảy ra khi bạn đạt tới giới hạn này.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/11/17 16:27 | Lần sửa cuối: 08/11/17 16:27

Cập nhật phần mềm Gmail Marketing phiên bản 1.0.9.0

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.0.9.0 phần mềm Gmail Marketing. Bạn nên gỡ ra và tải gói cái đặt cài đặt lại thay vì nâng cấp bình thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/11/17 15:22 | Lần sửa cuối: 07/11/17 15:22

Giới hạn gửi Gmail trong ngày

Các quy tắt giúp bạn tránh bị khóa Gmail khi gửi email số lượng lớn.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/11/17 18:25 | Lần sửa cuối: 06/11/17 18:25

Gửi email marketing từ Gmail mới đăng ký

Thực nghiệm kiểm tra giới hạn của Gmail trắng (gmail mới đăng ký) khi gửi email marketing bằng phần mềm Gmail Marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/08/17 13:51 | Lần sửa cuối: 21/08/17 13:51

Gmail cho đính kèm file bao nhiêu MB

Giới hạn đính kèm file của Gmail là 25MB cho tất cả nội dung đính kèm. Muốn nhiều hơn hãy sử dụng Google Drive hoặc các dịch vụ chia sẻ file khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/08/17 22:17 | Lần sửa cuối: 15/08/17 22:17

Lỗi không khai báo được Gmail để xin quyền gửi email

Lỗi can not connect Gmail API Could not load file or assembly 'System.Core, Version=2.0.5.0... trong phần mềm Gmail Marketing, Bulk Share Google Drive

Tác giả: quanly | Lúc: 30/03/17 12:37 | Lần sửa cuối: 30/03/17 12:37

Hướng dẫn tạo file Client id json, thêm Gmail gửi Gmail Marketing iClick

Hướng dẫn tạo file Client id json, thêm Gmail gửi Gmail Marketing iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 20/03/17 08:34 | Lần sửa cuối: 20/03/17 08:34

Cập nhật phần mềm email marketing iClick 1.0.8.2

Cập nhật phần mềm Email Marketing phiên bản 1.0.8.2: Bắt đầu tính phí, tinh giảm phần mềm, thân thiện người dùng và nhiều thay đổi, cập nhật khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/03/17 23:52 | Lần sửa cuối: 16/03/17 23:52

Làm sao gửi 5000 email mỗi ngày bằng phần mềm Gmail Marketing?

Hướng dẫn cách soạn thảo nội dung, cài đặt các thông số để phần mềm gửi email Gmail Marketing iClick có thể gửi hàng ngàn email mỗi ngày, gửi ổn định trong thời gian dài.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/02/17 23:45 | Lần sửa cuối: 28/02/17 23:45

Cập nhật Gmail Marketing phiên bản 1.0.8.4

Chi tiết nội dung cập nhật gmail Marketing iClick phiên bản 1.0.8.4 với những thay đổi như sau...

Tác giả: quanly | Lúc: 27/02/17 13:58 | Lần sửa cuối: 27/02/17 13:58

Phần mềm Gmail Marketing iClick

Phần mềm gửi email marketing bằng GMAIL thông qua API GOOGLE. Phần mềm Gmail Marketing iClick được thiết kế đơn giản, hiệu quả, thông minh cho tất cả mọi người dễ dàng chạy một chiến dịch quảng cáo bằng email.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/02/17 17:25 | Lần sửa cuối: 20/02/17 17:25