Có 6 bài viết gắn thẻ Tag: hướng dẫn sử dụng live stream pro

Hướng dẫn phân quyền người dùng phần mềm Livestream Pro

Hướng dẫn khai báo người dùng, nhân viên đăng nhập vào phần mềm Livestream Pro. Hướng dẫn phân quyền nhân viên để tránh lạm quyền, tránh nhân viên xem, sửa, xoá hay đánh cắp dữ liệu quan trọng, nhạy cảm.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/03/20 17:28 | Lần sửa cuối: 15/03/20 17:28

Hướng dẫn gộp đơn, gọi điện chốt đơn

Hướng dẫn thực hiện chốt đơn bằng điên thoại, gộp đơn hàng lẻ tẻ cùng một khách hàng, gom hàng, đóng gói, ... trên phần mềm Live Stream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/08/18 11:44 | Lần sửa cuối: 21/08/18 11:44

Hướng dẫn quản lý khách hàng trong phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn chi tiết quản lý khách hàng trong phần mềm LiveStream Pro. Thêm, sửa, xóa khách hàng, nhập từ file excel, liên kết với facebook, lưu từ người bình luận, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 18/08/18 16:36 | Lần sửa cuối: 18/08/18 16:36

Tùy chỉnh thứ tự, định dạng, ẩn hiện, màu sắc các cột trong bảng bình luận

Hướng dẫn cài đặt ẩn hiện, sắp thứ tự, tô màu, cỡ chữ, kiểu chữ, canh trái phải, ... các cột trong bảng bình luận trong phần mềm Live Stream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/08/18 09:15 | Lần sửa cuối: 16/08/18 09:15

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Live Stream Pro

Tổng hợp các bài viết, video hướng dẫn sử dụng phần mềm Live Stream Pro. Bạn cần đọc bài viết, xem video, thực hành, yêu cầu hỗ trợ trực tiếp, ... để sử dụng thành thạo phần mềm này.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/08/18 21:55 | Lần sửa cuối: 09/08/18 21:55

Hướng dẫn chốt đơn hàng tự động

Hướng dẫn sử dụng tính năng chốt đơn hàng tự động, nhanh chóng khi bán hàng livestream facebook với phần mềm Live Stream Pro của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/08/18 17:31 | Lần sửa cuối: 02/08/18 17:31