Có 6 bài viết gắn thẻ Tag: không mở được iclick

Mở công cụ iClick gặp lỗi The Specified executable... sau khi update

Hướng dẫn sửa lỗi The specified executable is not a valid application for this OS platform khi mở công cụ iClick sau khi nâng cấp hỏng.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/17 08:55 | Lần sửa cuối: 21/09/17 08:55

iClick không chạy được trên windows 8, 8.1, 10 vì thiếu .NET 3.5

Mở iClick lên bị lỗi trong windows 8, windows 8.1, windows 10 vì thiếu phiên bản .NET 3.5 SP1. Hướng dẫn cài đặt .NET 3.5 SP1 trên các windows này.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/01/17 09:25 | Lần sửa cuối: 08/01/17 09:25

Lỗi không đăng nhập được iClick

Kết nối mạng bình thường, ping được server iclick poemviet.com nhưng mở iClick lên rất chậm, update lâu và không đăng nhập được, hiện bảng lỗi với thông tin liên hệ.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/09/16 11:22 | Lần sửa cuối: 23/09/16 11:22

Hướng dẫn sửa lỗi File Not Found Exception

Hướng dẫn sửa lỗi FileNotFoundException khi mở iClick trên VPS

Tác giả: quanly | Lúc: 28/07/16 13:16 | Lần sửa cuối: 28/07/16 13:16

Khắc phục lỗi không vào được iClick sang ngày 3/12/2015

Đây là một lỗi lớn, ảnh hưởng tất cả thành viên. Không vào được iClick, không cập nhật được bản vá lỗi vì vậy chỉ còn cách là thành viên tải bản mới từ trang chủ về và cài đặt lại hoặc làm theo hướng dẫn trong bài viết này.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/12/15 09:19 | Lần sửa cuối: 03/12/15 09:19

Các phiên bản cũ từ 1.0.6.5 không mở được iClick

Các phiên bản quá cũ sẽ không mở được iClick. Vui lòng xóa ra cài lại iClick hoặc update lên phiên bản mới nhất để sử dụng iClick bình thường. Chi tiết xem ở đây...

Tác giả: quanly | Lúc: 11/09/15 09:44 | Lần sửa cuối: 11/09/15 09:44