Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: quản lý khách hàng

Hướng dẫn quản lý khách hàng trong phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn chi tiết quản lý khách hàng trong phần mềm LiveStream Pro. Thêm, sửa, xóa khách hàng, nhập từ file excel, liên kết với facebook, lưu từ người bình luận, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 18/08/18 16:36 | Lần sửa cuối: 18/08/18 16:36

Bổ sung thông tin khách hàng từ nội dung bình luận như SĐT, Địa Chỉ, Tên Khách Hàng

Hướng dẫn bổ sung thông tin khách hàng từ các dữ liệu tách được ở nội dung bình luận như: Số Điện Thoại, Địa Chỉ, Tên Khách Hàng.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/08/18 15:22 | Lần sửa cuối: 17/08/18 15:22

Hướng dẫn cách lưu khách hàng từ bình luận

Hướng dẫn các cách để lưu khách hàng từ người bình luận. Khách hàng đã lưu rồi sẽ hiện thị lên bất cứ khi nào người đó bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/08/18 15:09 | Lần sửa cuối: 17/08/18 15:09