Lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation khi remote desktop

Một số bản cập nhật của Windows gần đây (5/2018) gia tăng bảo mật nên ảnh hưởng tới ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop để connect vào Server hay VPS gặp lỗi như sau:

>> Hướng dẫn bỏ cảnh báo xác thực phiền toái mỗi khi Remote desktop

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Lỗi: This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.

An authentication error has occurred.
The function requested is not supported.

Remote computer: xxxx
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.
....

iClick xin chia sẻ cách sửa lỗi này bằng cách sửa registry. Cụ thể là bổ sung giá trị "AllowEncryptionOracle"=dword:00000002 vào registry sau: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters].

Các bước thực hiện:

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Vào RUN (Win Key + R) > gõ regedit để mở registry.

Theo đường dẫn: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, tạo key CredSSP nếu chưa có.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Chọn System > New > Key

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Đặt tên CredSSP.

Tạo tiếp tương tự key Parameters trong key CredSSP.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Tạo Key Parameters.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Trong Parameters tạo DWORD Value.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Đặt tên là AllowEncryptionOracle.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Double Click vào Key đặt giá trị là 2.

Tới đây là hoàn tất, bạn thử remote lại nếu chưa được thì khởi động lại máy và remote lại.

>> Mua VPS iClick: nhanh, rẻ, hỗ trợ đầy đủ.

Chúc bạn thành công.

mua vps chạy iclick thuê vps chạy iclick remote desktop vào vps remote vps

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 11/05/18 10:25 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 27,369

Hãy là người đầu tiên viết bình luận