Video hướng dẫn quét địa điểm (places) trên Facebook

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm lấy dữ liệu website Scan Web Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.4.6
Lần cuối cập nhật: 06/09/2023 16:23
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Quét dữ liệu có cấu trúc từ website bất kỳ.

Xem chi tiết

Quét địa điểm (places) trên Facebook, thông tin quét được gồm có: Tên địa điểm, thể loại, địa chỉ và SĐT.

Phần mềm Scan Web Pro dùng để quét dữ liệu trên website, với nguyên tắc nhìn thấy được là quét được.

facebook places quét dữ liệu trên facebook scan web pro quét địa điểm địa điểm trên facebook quét cửa hàng

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 21/02/20 15:00 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 8,348

Hãy là người đầu tiên viết bình luận