Cập nhật phần mềm crawl dữ liệu Scan Web Pro phiên bản 1.1.3.0

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm lấy dữ liệu website Scan Web Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.4.6
Lần cuối cập nhật: 06/09/2023 16:23
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Quét dữ liệu có cấu trúc từ website bất kỳ.

Xem chi tiết

Phần mềm crawl dữ liệu Scan Web Pro phiên bản 1.1.3.0 có những thay đổi sau:

Cập nhật phần mềm crawl dữ liệu Scan web pro
Bổ sung cách nhập link là danh sách file HMTL.

Cập nhật phần mềm crawl dữ liệu Scan web pro
Bạn cần chọn ra các file mà nhội dung là HTML.

Các file nhập vào chứa nội dung HTML và bạn cần lấy những dữ liệu trong nội dung HTML đó. Danh sách file này bạn có thể xuất ra từ một phần mềm nào đó khác hoặc lưu lại trang web từ trình duyệt.

Cập nhật phần mềm crawl dữ liệu Scan web pro
Lưu thủ công từng trang web ra file HTML.

Phiên bản mới còn có những thay đổi sau đây:

Cập nhật phần mềm crawl dữ liệu Scan web pro
Chọn chọn nhanh mẫu những cụm XPath hay dùng.

Khi bạn chọn mẫu XPath hay dùng xong bạn cần sửa lại để hoàn thiện biểu thức XPath. Giới thiệu một số mẫu ban đầu:

  • contains(): có nghĩa là chứa bạn có thể dùng contains cho thuộc tính hoặc giá trị text của phần tử HTML
  • starts-with(): tương tự contains nhưng không phải chứa mà là bắt đầu với
  • not(): là phủ định thường dùng để lấy một phần tử HTML không có thuộc tính nào đó.
  • //fllowing-sibling::span: đi tới phần tử span liền sau phần tử hiện tại
  • /parent::span: đi tới phần tử span cha.

Chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhiều mẫu XPath nữa để trợ giúp bạn viết biểu thức Xpath nhanh và chính xác hơn.

Cập nhật phần mềm crawl dữ liệu Scan web pro
Cho phép xoá những dòng trống dữ liệu ở cột mà bạn đang chọn.

Như ví dụ ở trên thì bạn click phải chuột ở cột Email nên nó sẽ xoá những dòng dữ liệu trống email.

Cập nhật phần mềm crawl dữ liệu Scan web pro
Dữ liệu sau khi xoá những dòng trống email.

Phần mềm phiên bản mới còn tối ưu tốc độ khi bấm CHỌN WEBSITE.

Cập nhật phần mềm crawl dữ liệu Scan web pro
Bấm CHỌN WEBSITE sẽ load danh sách cấu hình nhanh hơn.

Ngoài ra từ phiên bản này trở đi bạn có thể xem dánh sách cấu hình mà chúng tôi đăng bán trên website: https://seoiclick.com/cau-hinh-quet-website.

Để nâng cấp lên bạn chỉ cần bấm UPDATE hoặc gỡ phần mềm ra sau đó tải gói cài đặt và cài đặt lại.

Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công, iClick.

trích xuất dữ liệu từ web tool crawl dữ liệu từ các website cách lấy dữ liệu web scan web pro phần mềm lấy dữ liệu từ website Phần mềm crawl dữ liệu phần mềm chốt đơn livestream trên điện thoại phần mềm quét dữ liệu từ website hướng dẫn sử dụng scan web pro

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 30/03/20 14:56 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 12,118

Hãy là người đầu tiên viết bình luận