Hướng dẫn tham gia nhóm (group) trong facebook marketing

>>Phần mềm facebook marketing mới nhất iClick

Tham gia nhóm để làm gì ?


Bạn có thể post tất cả bài đăng của mình lên tất cả các nhóm mà bạn tham gia để đăng bài. Và bạn có thể quảng bá được các sản phẩm của bạn đang kinh doanh cho mọi người được biết.

Tiến hành lọc và tham gia nhóm ?


Sau khi các bạn quét nhóm theo từ khóa của các bạn thì sẽ thu được danh sách các nhóm và sẽ được lưu vào danh bạ của bạn. Và sau đó các bạn sẽ lọc danh sách đó để đăng kí tham gia nhóm mà mình cần tham gia.

Đây là thẻ alt

Bước 1: Chọn số nhóm tham gia          Bước 2 : Chọn Lọc

Sau khi các bạn đã lọc thì các bạn sẽ được danh sách các nhóm tham gia của bạn. Sau đó ta tiến hành đăng kí tham gia vào nhóm.

Và đây là các nhóm mà các bạn đã lọc để đăng kí tham gia

Đây là thẻ alt

Sau khi các bạn đã lọc được danh sách xong, ta nên cài đặt Delay trước khi tiến hành gữi yêu cầu đăng kí tham gia.

Đây là thẻ alt

Bước 3 : Cài đặt Delay trước khi tham gia

Ta tiến hành gữi yêu cầu đăng kí tham gia

Đây là thẻ alt

Bước 4 : Ta tiến hành Bắt đầu tham gia

Sau khi các bạn đã bắt đầu tham gia,  thì bạn sẽ phải chờ admin chấp nhận thì bạn mới được post bài lên nhóm đó và gữi tin nhắn đến từng thành viên trong nhóm đó.

Kết quả tham gia nhóm


Sau khi các bạn hoàn thành đăng kí tham gia nhóm, thì các bạn sẽ có những danh sách mà các bạn đã tham gia.

Đây là thẻ alt

Bạn đã đăng kí tham gia thành công  và tiếp sau đó là  Soạn bài  và Trộn nội dung, Chọn đăng ảnh lên nhóm đã tham gia.

Chi tiết các bạn có thể xem thêm link sau: Hướng dẫn gởi yêu cầu tham gia nhóm trong Facebook Marekting.

Cần hỗ trợ thêm về công cụ quét nhóm xin vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của iClick.

Thân ái, Đoàn Tây.

facebook marketing fbm tham gia nhóm

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 01/07/15 15:24 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 56,360

Hãy là người đầu tiên viết bình luận