Không thêm được từ khóa trong ClickKeyword 1.0.8.1

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm tăng lượt tìm kiếm Click Keyword


Tạm ngưng (Phần mềm đã ngưng. Bạn vui lòng sử dụng phần mềm Traffic Exchange để chạy Click Keyword)
Phiên bản: 1.1.1.3
Lần cuối cập nhật: 12/09/2022 22:58
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Trao đổi click từ khóa từ kết quả tìm kiếm của Google để tăng oganic traffic.

Xem chi tiết

Trong phiên bản 1.0.8.1 một vài trường hợp gặp lỗi không kiểm tra được từ khóa khi thêm từ khóa mới. Cụ thể là quá trình kiểm tra không chạy khi đã bấm nút kiểm tra.

Không thêm được Keyword trong Click Keyword

Bấm  nút kiểm tra từ khóa nhưng quá trình kiểm tra không chạy vì vậy không thêm được từ khóa mới.

Đây là lỗi từ phần mềm vì vậy iClick sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian chờ đợi bản fix lỗi thành viên có thể làm theo cách sau để thêm từ khóa mới.

Không thêm được Keyword trong Click Keyword

Bấm mở khóa trình duyệt để tương tác lên trình duyệt kiểm tra từ khóa.

Không thêm được Keyword trong Click Keyword

Gõ đúng từ khóa và bấm Enter để bắt đầu tìm kiếm

Không thêm được Keyword trong Click Keyword
Quá trình tìm kiếm diễn ra nếu từ khóa bạn đúng TOP 100 thì bạn thêm được từ khóa vào tài nguyên seo của mình để bắt đầu nhận click từ cộng đồng.

Trên đây là cách tạm thời, iClick sẽ sớm khắc phục lỗi này trong bản cập nhật tiếp theo. Mong thành viên thông cảm về sự cố này.

Trân trọng, iClick.

clickkeyword không thêm được từ khóa không thêm được keyword 1.0.8.1 không kiểm tra được từ khóa kiểm tra từ khóa không chạy kiểm tra vị trí từ khóa

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 28/09/16 14:48 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 4,379

Hãy là người đầu tiên viết bình luận