Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: clickkeyword

Cập nhật iClick phiên bản 1.0.8.5

iClick lên bản 1.0.8.5 sử dụng .NET 4.0 mở đầu cho công cuộc đổi mới iClick. Phiên bản này và các phiên bản tiếp theo của iClick sẽ được update liên tục cập nhật tính năng mới, tắt âm thanh, giải quyết lỗi thỉnh thoảng bị tắt. Để sử dụng phiên bản này yêu cầu xóa và cài đặt lại iClick, không hỗ trợ cập nhật thông thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/04/17 00:40 | Lần sửa cuối: 14/04/17 00:40

Không thêm được từ khóa trong ClickKeyword 1.0.8.1

Thêm từ khóa không được vì quá trình kiểm tra từ khóa không chạy. Trong thời gian chờ đợi fix lỗi thành viên có thể làm theo cách sau.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/09/16 14:48 | Lần sửa cuối: 28/09/16 14:48

Những lý do khiến từ khóa bạn bị rớt hạng thảm thiết

10 nguyên nhân làm từ khóa rớt hạng trên kết quả tìm kiếm Google.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/09/16 15:25 | Lần sửa cuối: 19/09/16 15:25

Không thêm được từ khóa (keyword) để Click Keyword

Một số windows server không chạy được Click Keyword cũng như thêm từ khóa để chạy Click Keyword. Sau đây là nguyên nhân và cách xử lý.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/06/16 16:00 | Lần sửa cuối: 08/06/16 16:00

Click Keyword bỏ qua Adwords trong quá trình chạy

Click Keyword có bỏ qua Adwords không? CÓ!

Tác giả: quanly | Lúc: 09/10/15 18:16 | Lần sửa cuối: 09/10/15 18:16

Vá lỗi ClickKeyword và Email Marketing

Chi tiết bản vá lỗi 1.0.7.1 cho ClickKeyword và Email Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/09/15 03:56 | Lần sửa cuối: 10/09/15 03:56

Cấu hình chạy viewlink và click keyword trên trình duyệt IE

Chi tiết cấu hình Internet Explorer (IE) để Viewlink và ClickKeyword trên trình duyệt của iClick có thể chạy ổn định trên IE.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/08/15 23:04 | Lần sửa cuối: 03/08/15 23:04