Lên chiến dịch gửi tin nhắn điện thoại với phần mềm SMS Marketing

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm SMS Marketing


Tạm ngưng (Vui lòng sử dụng phần mềm SMS Pro thay cho phần mềm này.)
Phiên bản: 1.1.2.0
Lần cuối cập nhật: 01/05/2022 23:31
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hệ điều hành windows+Ứng dụng chạy với điện thoại Android | Kiểu phần mềm Windows kết hợp ứng dụng trên điện thoại: Android

Phần mềm SMS Marketing gửi tin nhắn hàng loạt bằng điện thoại Android.

Xem chi tiết

Nội dung chính

 


Để lên chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing bạn cần kết nối phần mềm với ứng dụng Sync Everything trên điện thoại Android.

>> Xem hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sync Everthing

>> Xem hướng dẫn kết nối phần mềm SMS Marketing và ứng dụng Sync Everything.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Kết nối phần mềm SMS Marketing (trên máy tính) và ứng dụng Sync Everything (trên điện thoại).

Quá trình gửi tin nhắn hàng loạt

Phần mềm quản lý theo chiến dịch, người dùng cần lên các chiến dịch để gửi tin nhắn hàng loạt. Chiến dịch gồm thông tin chiến dịch và danh sách SĐT cần gửi gọi là Chi tiết chiến dịch. Có thể chia trình tự một quá trình gửi SMS marketing ra các bước sau:

 • Tạo chiến dịch
 • Nhập danh sách SĐT cần gửi (từ file text, từ file excel, từ danh bạ, từ sổ liên lạc, ...)
 • Soạn nội dung gửi (có thể trộn, cá nhân hóa trường dữ liệu, thay thế ký tự bằng các ký tự đặc biệt)
 • Sắp xếp SIM gửi để tận dụng nội mạng, khuyến mãi, hoặc gửi xen kẽ SIM để giãn cách các tin nhắn liên tiếp
 • Hẹn giờ gửi
 • Tiến hành gửi

Lưu ý phần mềm SMS Marketing tuy là gửi hẹn giờ nhưng chiến dịch được lưu trên máy tính (chứ không phải là điện thoại) vì vậy vẫn phải giữ kết nối máy tính và điện thoại trong suốt quá trình gửi. Đây là điểm khác biết giữa phần mềm SMS Marketing và phần mềmSMS Pro (phần mềm SMS Pro lưu chiến dịch trên điện thoại, điện thoại thực hiện quá trình gửi - vì vậy không cần kết nối với máy tính).

Dưới đây là chi tiết từng bước:

Tạo chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt

Thêm mới chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Bấm Thêm để tạo một chiến dịch mới.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Nhập tên chiến dịch rồi Bấm THÊM.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chiến dịch đã được thêm thành công.

Bạn có thể Sửa, Xóa chiến dịch nếu muốn.

Nhập danh sách SĐT cần gửi

Bạn có thể nhập danh sách SĐT cần gửi từ file EXCEL hay từ các nguồn khác như:

 • File text (mỗi SĐT một dòng)
 • Danh sách liên lạc
 • Từ một file lưu danh sách đã gửi trước đây
 • ...

Nhập từ file Excel là một cách phổ biến nhất nên chúng tôi sẽ lấy ví dụ về cách nhập danh sách SĐT từ file Excel.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chọn Chiến dịch "Chúc mừng 20/10" > Bấm Thêm để nhập danh sách SĐT.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chọn nhập từ file Excel.

Bạn nên sử dụng phần mềm Lọc SĐT để xử lý file Excel trước khi nhập vào phần mềm SMS Marketing. Cụ thể phần mềm Lọc SĐT có các tính năng:

 • Xoá bỏ SĐT trùng lặp
 • Xoá bỏ SĐT không hợp lệ, SĐT cố định, những dòng SĐT trống
 • Làm đẹp SĐT, đổi đầu số

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chọn file Excel.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Di chuyển lên 1 dòng.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chọn cột SĐT tương ứng và chọn cột Chèn 1 tương ứng.

Ở đây mình có cá nhân hóa nội dung là tên Facebook nên mình có chọn cột Chèn 01.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Bấm NHẬP.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Đã nhập danh sách SĐT từ file Excel thành công.

Soạn nội dung gửi

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Soạn nội dung gửi.

Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật sau để làm khác nội dung của mỗi tin nhắn:

 • Trộn tin nhắn
 • Cá nhân hóa bằng trường dữ liệu
 • Sử dụng ký tự đặc biệt.

Trộn nội dung tin nhắn

Sử dụng các cụm đồng nghĩa a, b, c để viết thành nội dung có thể xáo trộn được như sau: {a|b|c}.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Các cụm đồng nghĩa có thể thay thế cho nhau để tạo ra một nội dung mới.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Bấm xem trước để xem mẫu tin nhắn sau khi trộn.

Cá nhân hoá nội dung

Cá nhân hoá nội dung có nghĩa là chèn các trường dữ liệu vào nội dung tin nhắn. Theo ví dụ trên ta có trường Tên Facebook (Chèn 01) nên có thể chèn như sau:

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chèn trường 01 vào nội dung tin nhắn.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chèn trường 01 vào nội dung tin nhắn.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Bấm xem trước để xem mẫu một kết quả chèn.

Sử dụng ký tự đặt biệt để thay thế

Phương pháp này là sử dụng một số ký tự đặc biệt để thay thế các chữ cái hoặc con số ví dụ như: @ thay cho chữ a; chữ O thay số 0. Lưu ý việc sử dụng ký tự thay thế có thể làm thay đổi cách đếm số ký tự của tin nhắn, ví dụ có ký tự đặc biệt hay ký tự có dấu thì 1 tin nhắn sẽ có 70 ký tự.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Check thay thế rồi chọn cài đặt.

Trong ví dụ này mình chỉ sử dụng thay thế cho số 0 nằm trong số điện thoại thì cài đặt như sau.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chỉ cài đặt thay thế số 0 trong số điện thoại.

Như vậy bạn có thể áp dụng 1 trong 3 phương pháp trên hoặc áp dụng cả ba để làm cho nội dung tin nhắn khác nhau mỗi lần gửi.

Trong ví dụ này mình chọn gửi nội dung không dấu (160 ký tự/1 tin nhắn) để tiết kiệm tin nhắn so với cách gửi nội dung có dấu (70 ký tự/1 tin nhắn).

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Check bỏ dấu nội dung khi gửi.

Sắp xếp SIM gửi

Bạn cần cài đặt số SIM như sau:

 • SIM 0: sim mặc định
 • SIM 1: sim số 1
 • SIM 2: sim số 2
 • SIM n: sim số n.

Nếu điện thoại bạn có nhiều SIM thì hãy tận dụng GỬI NỘI MẠNG hay CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI để tiết kiệm chi phí gửi. Bạn có thể đặt SIM gửi cho từng SĐT như sau:

Ví dụ điện thoại mình có 2 SIM (SIM 1 là Mobifone SIM 2 là Viettel). Mình sẽ xếp SIM gửi như sau:

 • Tất cả SĐT Mobifone sẽ gửi bằng SIM 1
 • Tất cả SĐT Viettel và các mạng còn lại sẽ gửi bằng SIM 2.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Đặt tất cả là SIM 2(Viettel)

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Lọc tất cả SĐT là mobifone.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Đặt gửi SĐT mạng mobifone bằng SIM 1.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Như vậy là đã cài đặt xong số SIM.

Hẹn giờ gửi

Để hẹn giờ gửi bạn cần cài đặt các thông số sau:

 • Bắt đầu gửi chiến dịch lúc
 • Giãn cách hai lần gửi 2 tin nhắn liên tiếp
 • Tránh các khoảng giờ nào trong ngày.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Cài đặt thời gian gửi.

 

 

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing


Một ví dụ về cài đặt thời gian gửi.

 

Sau khi cài đặt các thông số phù hợp thì chọn LÊN GIỜ + TẠO NỘI DUNG thì phần mềm sẽ tự động lên giờ và gán nội dung cho từng SĐT.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Bấm LÊN GIỜ + TẠO NỘI DUNG thì 2 cột nội dung và hẹn giờ gửi sẽ được cấp giá trị.

Đồng thời cũng thông báo về thời gian kết thúc chiến dịch và khoảng thời gian chạy chiến dịch dự kiến.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Thông báo về thời gian kết thúc chiến dịch.

Tiến hành gửi

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Bấm THÊM VÀO CHIẾN DỊCH.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chiến dịch đã tạo hoàn tất.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chọn Chạy chiến dịch SMS Marketing.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Bấm chạy để bắt đầu quá trình gửi.

Theo dõi quá trình gửi

Quá trình gửi diễn ra bạn có thể theo dõi trên ứng dụng của điện thoại hoặc trên phần mềm SMS Marketing.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Theo dõi kết quả gửi.

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Xem biểu đồ gửi.

Sửa chiến dịch

Nếu bạn muốn cài đặt lại chiến dịch gửi thì làm như sau:

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Trong mục Quản lý chiến dịch chọn chi tiết cần sửa bấm Sửa.

Muốn sửa nhiều chi tiết cùng lúc thì làm như sau:

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chọn nhiều chi tiết rồi click chuột phải chọn Cài đặt và gửi lại.

Ngoài ra cũng có thể thao tác nhanh việc đặt sim hay bỏ dấu nội dung tin nhắn như sau:

Gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing
Chọn nhiều chi tiết > click chuột phải để chọn tính năng sửa đổi.

Lưu ý sửa chi tiết chiến dịch không áp dụng cho những chi tiết ĐÃ GỬI.

Cần hỗ trợ thêm về phần mềm SMS Marketing xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công, iClick.

 

 

Nội dung chính

 

sms marketing phần mềm sms marketing iclick phần mềm sms marketing phần mềm sms pro sync everything ứng dụng sync everything sync everything iclick kết nối sync everything

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 18/10/19 09:42 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 43,316

Hãy là người đầu tiên viết bình luận