Có 10 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm sms pro

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 3

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 3: Hướng dẫn copy chiến dịch, Sửa chi tiết chiến dịch trên phần mềm và tên app điện thoại.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 2

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 2: Hướng dẫn lên lịch gửi tin nhắn hàng loạt, tự động cho danh sách số điện thoại nhập từ file excel. Hướng dẫn cá nhân hoá nội dụng. Sắp xếp SIM gửi tin nhắn.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 1

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 1: cài đặt phần mềm, cài đặt app, đăng nhập, lên chiến dịch... những bước đầu tiên khi sử dụng phần mềm gửi tin nhắn SMS Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 24/03/21 09:57 | Lần sửa cuối: 24/03/21 09:57

Lên chiến dịch gửi tin nhắn điện thoại với phần mềm SMS Marketing

Hướng dẫn lên chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing

Tác giả: quanly | Lúc: 18/10/19 09:42 | Lần sửa cuối: 18/10/19 09:42

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sync Everything trên điện thoại Android

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sync Everything để đồng bộ dữ liệu điện thoại và máy tính và chạy chiến dịch SMS Marketing. Lưu ý ứng dụng này chỉ chạy với điện thoại Android, còn iOS thì không hỗ trợ.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/10/19 14:19 | Lần sửa cuối: 14/10/19 14:19

Hướng dẫn mở windows firewall cho điện thoại kết nối với phần mềm SMS Pro trên máy tính

Hướng dẫn mở tường lửa cho ứng dụng trên điện thoại kết nối với phần mềm SMS Pro trên máy tính.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/08/19 20:32 | Lần sửa cuối: 08/08/19 20:32

Phần mềm SMS Pro

Phần mềm SMS Pro giúp bạn đồng bộ (cuộc gọi, tin nhắn, danh bạ) giữa máy tính và điện thoại Android. Phần mềm còn giúp bạn lên lịch gửi tin nhắn hẹn giờ, hàng loạt và tự động. Phần mềm SMS Pro gồm có: phần mềm SMS Pro trên máy tính + ứng dụng SMS Pro trên điện thoại Android.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/08/19 21:37 | Lần sửa cuối: 05/08/19 21:37

Hướng dẫn lên chiến dịch gửi SMS hẹn giờ với phần mềm SMS Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 05/08/19 21:30 | Lần sửa cuối: 05/08/19 21:30

Hướng dẫn cài ứng dụng SMS Pro cho điện thoại Android từ file APK

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng SMS Pro từ file APK. Xử lý khi gặp trường hợp Ứng dụng chưa được cài đặt. Cài đặt xong thì tiến hành cấp quyền và có thể kết nối với phần mềm SMS Pro trên máy tính để sử dụng ngay.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/08/19 21:29 | Lần sửa cuối: 05/08/19 21:29

Hướng dẫn kết nối điện thoại Android với phần mềm SMS Pro

Hướng dẫn kết nói ứng dụng SMS trên điện thoại android với phần mềm SMS trên máy tính để đồng bộ dữ liệu và lên chiến dịch gửi tin nhắn hẹn giờ.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/07/19 12:07 | Lần sửa cuối: 30/07/19 12:07