Phần mềm Spin Content Spin Edtior của iClick Editor

Spin content là gì?

Spin content là từ 1 nội dung có thể tạo ra nhiều bài viết khác nhau bằng cách đổi chỗ, thay đổi từ ngữ mà nội dụng, ngữ nghĩa vẫn như nhau và có thể hiểu được.

Công cụ trộn nội dung

Một ví dụ về trộn content.

Xáo bài đăng theo từ cùng nghĩa

Là trộn bài đăng bằng cách thay thế những từ cùng nghĩa lẫn nhau. Sử dụng cú pháp . mở ngoặc nhọn từ đồng nghĩa 1|từ đồng nghĩa 2|từ đồng nghĩa 3 đóng ngoặc nhọn. chẳng hạn như:
 - Phần mềm trộn bài viết => Phần mềm trộn bài viết, Cộng cụ xáo nội dung, Tool spin content, ...
 - Tớ thích cậu => tôi yêu bạn, mình thương cậu, mình thích cậu, ...

iClick Editor là gì?

Trình soạn thảo iclick editor là công cụ giúp người làm seo viết bài nhanh chóng. iClick Editor là một trong những công cụ của hệ thống seo và marketing iClick. Iclick editor có một chức năng spin content Spin Tool.

Công cụ trộn nội dung

Công cụ Spin Tool trong trình soạn thảo iclick editor.

Công cụ Spin Tool trộn nội dung

Spin Tool nhắc bạn những cụm từ đồng nghĩa để bạn chọn lựa - những từ đồng nghĩa được lấy ra từ danh sách từ đồng nghĩa cá nhân mà bạn đã soạn.

Công cụ trộn nội dung

Thư viện từ đồng nghĩa

Thư viện từ đồng nghĩa khuyến khích bạn nên soạn ra và chia nhỏ theo từng chủ đề riêng biệt và chỉ dành riêng cho bạn. Mỗi thư viện từ cùng nghĩa chỉ cần từ 100-300 từ cho 1 thể loại là bạn có thể soạn thảo nội dung trộn một cách dễ dàng.

Công cụ trộn nội dung

Thư viện từ đồng nghĩa cá nhân soạn.

Spin Tool còn có những tiện ích

Spin Tool giúp bạn làm đẹp nội dung sau khi trộn, bấm một nút tạo ra hàng ngàn bài đăng khác nhau nhưng nội dung vẫn như nhau và dễ hiểu, dễ đọc. Bài viết bạn tạo ra từ Spin Tool của iclick editor có thể save để sử dụng cho những chức năng khác như: đăng diễn đàn hoặc gởi email quảng bá,...

Công cụ trộn nội dung

Kết quả của việc Xáo content.

Công cụ trộn nội dung

Công cụ đăng 4rum Post Forum iClick

Công cụ trộn nội dung

Phần mềm quảng cáo Email iClick.

Download và Trải nghiệm ngay phần mềm spin content Spin Tool của iClick Editor: https://seoiclick.com.

iclick editor trộn nội dung spin content thư viện từ đồng nghĩa phần mềm trộn nội dung phần mềm spin content spin tool

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 08/05/16 09:07 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 9,173

Hãy là người đầu tiên viết bình luận