Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: lấy comment facebook

Lấy thiếu bình luận bài post, livestream

Sử dụng phần mềm quét bình luận Get Comment Facebook hay Livestream Pro nhưng lấy không đủ bình luận. Lý do tại sao?

Tác giả: quanly | Lúc: 04/08/20 17:50 | Lần sửa cuối: 04/08/20 17:50

Cách xem tất cả bình luận trên facebook

Hướng dẫn sử dụng phần mềm get comment facebook của iClick để xem tất cả bình luận trên facebook, phần mềm có thể lấy tới hàng chục ngàn bình luận, xuất execel, trích lọc SĐT, Email, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 18/09/18 23:00 | Lần sửa cuối: 18/09/18 23:00

Hướng dẫn lấy comment bằng cách nhập link bài đăng Facebook

Hướng dẫn cách lấy bình luận (comment) của một bài đăng trên Facebook bằng cách nhập link bài đăng đó vào phần mềm Get Comment Facebok iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 04/07/17 00:20 | Lần sửa cuối: 04/07/17 00:20

Cách xử lý khi không lấy được comment facebook bằng ID vì lỗi phiên bản API Facebook

Bạn không lấy được bình luận facebook bằng cách nhập ID bài đăng vào phần mềm Get Comment Facebook của iClick, ... thử bằng cách lấy bằng trình duyệt thì chạy quá chậm và khả năng bị treo khi số lượng cmt lớn đến vài ngàn comment. Cách xử lý...

Tác giả: quanly | Lúc: 13/01/17 15:23 | Lần sửa cuối: 13/01/17 15:23