Vì sao phần mềm không lấy đủ kết quả trả về từ trang vàng?

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm lấy thông tin Trang Vàng


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.5
Lần cuối cập nhật: 02/04/2020 10:30
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 1
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Lấy thông tin doanh nghiệp từ website trangvangvietnam.com.

Xem chi tiết

Trường hợp lấy thông tin trang vàng từ link: http://trangvangvietnam.com/srch/vi%E1%BB%87t_nam/x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng.html (đây là link tìm kiếm với từ khóa 'xây dựng') báo có 1000 kết quả.

Phần mềm lấy thông tin trang vàng

Có 1000 kết quả để lấy.

Phần mềm lấy thông tin trang vàng

Phần mềm cũng báo đúng số lượng: 1.000.

Nhưng kết quả khi lấy xong không đủ 1.000 như mong muốn.

Phần mềm lấy thông tin trang vàng

Kết quả lấy được không đủ chỉ là 614/1000.

Nguyên nhân của vấn đề này là trong 1000 kết quả trả về có những kết quả trùng nhau và phần mềm chỉ lấy 1 kết quả duy nhất một lần. Bạn có thể quan sát trang 1 của link trên để thấy có khá nhiều kết quả trùng.

Phần mềm lấy thông tin trang vàng

Kết quả trùng vị trí số 4.

Phần mềm lấy thông tin trang vàng

Kết quả trùng vị trí số 5.

Phần mềm lấy thông tin trang vàng

Kết quả trùng vị trí số 20.

Điều này giải thích vì sao phần mềm không lấy đủ 1.000 kết quả.

Xem video hướng dẫn sử dụng phần mềm: https://www.youtube.com/watch?v=VnyQbF9li1g.

Thân ái, iClick.

lọc email từ website lấy email từ bình luận facebook lọc email từ trang vàng lấy thông tin trang vàng quét email từ website lấy email từ website trang vàng việt nam

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 29/09/17 16:47 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 4,194

Hãy là người đầu tiên viết bình luận