Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Seo Youtube, Google Maps


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.8.4
Lần cuối cập nhật: 19/02/2023 09:47
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Tăng tương tác cho Youtube (sub, view, like, comment), Google Maps (review, rating, click chỉ đường, click website)

Xem chi tiết

Nguồn sub kênh Youtube là một báo cáo cho biết lượt sub đến từ đâu - nói dễ hiểu hơn là người theo dõi bấm nút đăng ký được đính ở đâu. Thống kê này giúp bạn đánh giá được lượt sub kênh phát triển từ nguồn nào, cần tối ưu gì để đa dạng nguồn và tăng lượt sub hơn.

Nguồn tăng sub Youtube
Các nguồn tăng sub Youtube.

Lưu ý nguồn sub được hiểu bao gồm cả tăng và giảm.

Dưới đây là danh sách những nguồn tăng sub mà Youtube thể hiện trong thống kê:

 • Trang xem YouTube: Các đăng ký từ nút đăng ký trên trang xem video. Bạn có thể nhận thấy loại nguồn này tăng lên nhiều vì hiện tại, chúng tôi quy các lượt đăng ký cho từng video. Trước đây, các lượt đăng ký này được đưa vào loại "Khác".
 • Kênh YouTube của bạn: Số người đăng ký bằng nút đăng ký trên trang kênh của bạn.
 • Tính năng tương tác: Số người đăng ký qua các tính năng tương tác trên video, chẳng hạn như màn hình kết thúc hoặc hình mờ thương hiệu.
 • Bên ngoài: Số người đăng ký qua các video hoặc nút đăng ký được nhúng trên các trang web khác ngoài YouTube.
 • Trang chủ YouTube: Các đăng ký từ trang chủ YouTube.
 • Kênh nghệ sĩ chính thức: Các đăng ký được thêm vào khi kênh của bạn đã nâng cấp lên Kênh nghệ sĩ chính thức. Xin lưu ý rằng dữ liệu cấp độ địa lý không được cung cấp cho nguồn này.
 • Kênh YouTube khác: Số người đăng ký do kênh khác giới thiệu kênh của bạn.
 • Nguồn cấp dữ liệu kênh đăng ký: Số người đăng ký từ nguồn cấp dữ liệu kênh đăng ký. Thông tin này sẽ giúp bạn hiểu cách các nguồn cấp dữ liệu đăng ký góp phần vào việc tạo ra lượt đăng ký và hủy đăng ký.
 • Danh sách kênh đăng ký: Các đăng ký từ danh sách đăng ký trên thiết bị di động và trình quản lý đăng ký trên máy tính để bàn.
 • Tìm kiếm trên YouTube: Các đăng ký từ kết quả tìm kiếm dựa trên các truy vấn này.
 • YouTube Advertising: Các đăng ký từ quảng cáo.
 • Các tài khoản đã đóng: Số người đăng ký giảm do xóa các tài khoản đã đóng.
 • Khác: Các đăng ký từ nguồn không xác định hoặc thuật toán loai bỏ số đăng ký không hợp lý.

Hiển được các nguồn tăng/giảm sub sẽ giúp bạn đánh giá được sự phát triển của kênh và có thể đưa ra phương án điều chỉnh để kênh tăng sub đa dạng nguồn hơn và tăng sub nhanh hơn.

phần mềm tăng sub trao đổi sub youtube tăng lượt sub nguyên nhân tụt sub nguyên nhân giảm sub nguồn tăng sub nguồn sub source sub

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 21/05/19 09:43 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 11,334

Hãy là người đầu tiên viết bình luận