Phần mềm quét dữ liệu từ website Scan Web Pro

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm lấy dữ liệu website Scan Web Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.4.3
Lần cuối cập nhật: 12/04/2022 21:39
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Quét dữ liệu có cấu trúc từ website bất kỳ.

Xem chi tiết

Nội dung chính

 

Thông tin từ website

Rất nhiều thông tin hữu ích bạn có thể thu thập được trên website. Ví dụ về bất động sản bạn có thể lấy thông tin về nhà đất, người đăng như một số website như batdongsan.com.vn, chotot.vn, muaban.net, ... Thông tin về các doanh nghiệp như trangvangvietnam.com, yellowpages.vnn.vn, thongtincongty.com, ...

Không chỉ thông tin về khách hàng, thông tin về sản phẩm mà bất cứ thông tin gì đều có thể thu thập được từ website.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Quét dữ liệu từ các trang web.

Việc thu thập bằng tay thủ công đối với một trang web có nhiều dữ liệu thì rất mất công và tốn nhiều thời gian. Vì vậy, iClick đã thiết kế phần mềm lấy tự động, lấy hàng loạt, lấy bất kỳ website nào, lấy bất kỳ dữ liệu nào. Phần mềm có tên là Scan Web Pro.

Phần mềm Scan Web Pro

Phần mềm Scan Web Pro có chức năng chính là quét website và lấy những thông tin mà bạn mong muốn. Phần mềm dùng để thu thập thông tin, tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm đại lý, ...

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Phần mềm Scan Web Pro.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
https://seoiclick.com/Download/ScanWebPro_setup.exe

(13MB - Only for Windows)

Điểm nổi bật nhất của phần mềm là lấy được website bất kỳ, trường dữ liệu bất kỳ. Người dùng tự khai báo website và các trường dữ liệu cần lấy.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Phần mềm quét dữ liệu Scan Web Pro.

Ngoài ra bạn có thể bán cấu hình quét cho người khác mà bạn đã tạo ra cho người cần để có thu nhập. Và nếu cấu hình quét khó quá mà có người bán sẵn thì bạn chỉ cần bỏ tiền mua và quét dữ liệu.

Phần mềm được thiết kế bởi iClick, sử dụng .NET 4.5.2 và bản quyền từ VIP 3 trở lên.

Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động của Phần mềm Scan Web Pro là "nhìn thấy được là lấy được" và "quét được những website có cấu trúc dạng trang"

Thấy được là lấy được

Bất cứ thông tin nào mà hiển thị trên website thì phần mềm sẽ lấy được kể cả đăng nhập mới hiện phần mềm cũng quét được.

Chỉ lấy được website có cấu trúc dạng trang

Cấu trúc dạng trang là dạng website thể hiện danh sách dữ liệu và có phân trang, nhấp vào một dữ liệu sẽ ra chi tiết đầy đủ. Cấu trúc dạng trang là cấu trúc thường thấy của những website có nhiều dữ liệu, bài đăng, tin rao, sản phẩm.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Dữ liệu hiện từng link và có cấu trúc trang.

Lấy một ví dụ mẫu cho bạn dễ hình dung:

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Danh sách tin mua bán trên website bất động sản có dạng từng tin và được phân trang.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Nhấp vào 1 link trên bài đăng sẽ vào chi tiết bài đăng và có cá dữ liệu mà bạn có thể quét được.

Như vậy quá trình hoạt động của của phần mềm gồm có 2 bước:

- Bước 1: duyệt từng trang và lấy danh sách link từng bài viết.
- Bước 2: vào từng link đã lấy được ở bước 1 và quét các dữ liệu mong muốn.

Bạn có thể thực hiện 2 bước này tách rời hoặc song song.

Để thực hiện được hai công đoạn trên bạn cần:

- Khai báo website cần lấy, cách lấy link từng bài đăng
- Khai báo những trường dữ liệu cần lấy và cách lấy

Bạn cần có kiến thức về XPath, Regex để có thể khai báo những đối tượng trên. Nếu cảm thấy khó và không muốn mất thời gian tìm hiểu bạn có thể mua những cấu hình quét có sẵn của iClick hay thành viên khác hoặc đặt hàng iClick sẽ báo giá và thiết kế giúp bạn.

Khai báo website cần lấy và cách lấy link

Khai báo cấu hình quét một website gồm 3 phần:

1/ Thông tin website

2/ Cách quét link

3/ Bạn giữ riêng cho mình hay chia sẻ miễn phí hay đăng bán cấu hình này

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Cấu hình website cần lấy dữ liệu.

Xem thêm: Hướng dẫn khai báo website và cấu hình quét link.

Có 3 lựa chọn về chia sẻ:

- Không chia sẻ: giữ riêng mình bạn sử dụng

- Chia sẻ miễn phí: mọi người có thể sử dụng miễn phí cấu hình mà bạn đã khai báo để quét

- Đăng bán: đăng bán với giá và thông tin liên hệ, ai cần có thể liên hệ bạn để mua (Xem thêm mục Mua bán cấu hình quét bên dưới)

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Danh sách website.

Trong trường hợp bạn không cấu hình được: bạn có thể sử dụng cấu hình của một người khác đã chia sẻ miễn phí hoặc có thể mua một cấu hình mà người khác đăng bán hoặc đặt hàng iClick sẽ báo giá và thiết kế riêng cho bạn.

Khai báo các trường dữ liệu cần lấy và cách lấy

Sau khi khai báo cấu hình quét của một website bạn cần khai báo những trường dữ liệu cần lấy và cách lấy. Bạn muốn lấy bao nhiêu dữ liệu tùy ý.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Khai báo các trường dữ liệu cần lấy.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Các cấu hình cần khai báo để quét một trường dữ liệu website.

Xem thêm: Hướng dẫn khai báo các trường dữ liệu cần lấy và cách quét.

Trong trường hợp bạn không cấu hình được: bạn có thể sử dụng cấu hình của một người khác đã chia sẻ miễn phí hoặc có thể mua một cấu hình mà người khác đăng bán hoặc đặt hàng iClick sẽ báo giá và thiết kế riêng cho bạn.

Quét dữ liệu

Sau khi đã khai báo đủ website và các trường dữ liệu cần lấy thì bạn có thể tiến hành quét dữ liệu. Các bước thực hiện gồm có:

- Chọn website trong danh sách cấu hình

- Lấy link các bài đăng

- Quét các trường dữ liệu.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
1/ Chọn cấu hình website; 2/ Danh sách link; 3/ Danh sách kết quả quét.

Chọn cấu hình website cần quét

Bước đầu tiên khi quét dữ liệu là bạn phải chọn lấy dữ liệu của website nào.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro

Chọn website để bắt đầu quét.

Danh sách các cấu hình website bạn có thể chọn:

- Cấu hình website mà bạn đã tạo ra
- Cấu hình website mà người khác chia sẻ miễn phí.
- Cấu hình website mà bạn đã mua

Quét danh sách link theo trang

Sau khi đã chọn website thì bạn cần quét link các bài đăng trước, để quét được danh sách link này bạn cần nhập danh sách trang cần lấy, link chứa danh sách các bài đăng và Cookie nếu trang đó yêu cầu đăng nhập để lấy được link.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Nhập các thông tin cần thiết để lấy danh sách link bài đăng.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Quá trình lấy danh sách link.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Mở chuột phải để có nhiều menu chức năng trên danh sách link quét được.

 

Quét thông tin theo các trường dữ liệu

Sau khi có danh dách link rồi bạn sẽ tiến hành quét thông tin.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Quá trình quét thông tin với những trường dữ liệu đã khai báo.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Bạn khai báo trường dữ liệu gì thì sẽ quét được thông tin của trường đó.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Xuất excel kết quả lấy.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Mở menu chuột phải để có nhiều chức năng hơn với dữ liệu quét được.

Mua bán, đặt hàng cấu hình quét

Mua bán cấu hình quét

Như đã nói ở trên, để cấu hình quét một website và các dữ liệu cần quét thì bạn cần am hiểu về Regex và XPath. Nói khó thì không quá khó, nếu bạn chịu tìm hiểu thì bạn sẽ chủ động để cấu hình quét một website bất kỳ hay tự bổ sung một trường dữ liệu nào đó.

Nhưng bạn không cần mất thời gian để cấu hình khi đã có một ai đó nghiên cứu cấu hình thành công và đăng bán. Bạn chỉ cần liên hệ mua về và sử dụng để đỡ mất thời gian.

Nếu bạn mua cấu hình của iClick có thể thanh toán trực tiếp cho iClick trên phần mềm, còn nếu bạn mua của thành viên khác thì phải liên hệ người đó.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Bạn vào Chọn website và chọn mục Chia sẻ có phí để mua cấu hình.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Sau khi mua bạn xem cấu hình trong danh sách đã mua, bạn có thể chọn để quét hoặc copy cấu hình ra riêng của mình.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Đối với những cấu hình website mà iClick đăng bạn bạn có thể mua với số dư tài khoản iClick. Đối với của thành viên thì bạn sẽ liên hệ theo Email và SĐT.

Đối với người bán, khi có người hỏi mua và trả tiền xong bạn sẽ bán cho người đó bằng cách sau:

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Vào mục quản lý cấu hình website của bạn.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Chọn cấu hình website cần bán và bấm nút BÁN.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Nhập tên đăng nhập của người mua > bấm kiểm tra > BÁN.

Bạn có thể xem thống kê về những người đã mua và tổng thu nhập mà kiếm được.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Vào mục thống kê bán cấu hình quét.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Danh sách những người đã mua và tổng thu nhập của bạn.

Bạn nên tìm hiểu về cách cấu hình website để quét và tạo ra nhiều cấu hình, sau đó đăng bán, quảng cáo tìm người mua cũng là một cách để kiếm thêm tiền.

Lưu ý về mua bán

- Bản quyền cấu hình là mãi mãi, bạn nên copy một cấu hình đã mua ra thành một cấu hình của mình.
- iClick không chịu trách nhiệm về mua bán giữa các thành viên.
- iClick nhận báo cáo về gian lận, lừa đảo đối từ người mua và có thể từ chối người bán.
- Chi phí mua cấu hình không nằm trong bản quyền phần mềm.

Đặt hàng cấu hình

Bạn không cấu hình được và không tìm thấy website của mình trong mục chia sẻ miễn phí và không ai bán thì bạn có thể đặt hàng, iClick sẽ báo giá và thiết kế cấu hình cho bạn.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Trong mục chọn cấu hình website bạn bấm đặt hàng website.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Bạn nhập đủ thông tin và bấm GỬI YÊU CẦU.

Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu sẽ phân tích website và các trường dữ liệu cần lấy và báo giá cho bạn qua Email. Nếu bạn chấp nhận báo giá thì có thể đặt mua để có được cấu hình quét.

Bản quyền phần mềm

Để sử dụng phần mềm bạn phải đăng ký gói VIP 3 (như vậy là VIP 3, VIP 4 mới sử dụng được phần mềm), bạn có 02 ngày dùng thử và trải nghiệm phần mềm.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
Bản quyền phần mềm là từ VIP 3.

*Lưu ý quan trọng: bản quyền phần mềm không bao gồm các cấu hình chia sẻ có phí - có nghĩa bản quyền chỉ bao gồm phí sử dụng phần mềm, còn các cấu hình trong mục chia sẻ có phí thì bạn phải mua thêm.

Tổng kết

Phần mềm Scan Web Pro là một công cụ hỗ trợ lấy tự động, hàng loạt dữ liệu hiển thị trên website. Người dùng tự cấu hình website cần quét và các trường dữ liệu cần lấy. Phần mềm chạy được cho bất kỳ website nào có cấu trúc dạng trang và với nguyên tắc "thấy được là lấy được". Nếu bạn không thể cấu hình có thể xài ké hoặc mua lại từ người khác, nếu không thấy ai chia sẻ hay bán bạn có thể đặt hàng với iClick. Như vậy bạn có thể kiếm tiền bằng cách đăng bán những cấu hình quét mà bạn tự thiết kế.

Phần mềm lấy thông tin khách hàng Scan Web Pro
https://seoiclick.com/Download/ScanWebPro_setup.exe

(13MB - Only for Windows)

Phần mềm có bản quyền từ gói VIP 3 và bạn được trải nghiệm dùng thử trong 02 ngày. Phí bản quyền phần mềm không bao gồm phí mua cấu hình quét.

Cần hỗ trợ thêm về phần mềm quét dữ liệu Scan Web Pro vui lòng liên hệ chúng tôi.

Trân trọng, iClick.

 

Nội dung chính

 

phần mềm quét email từ website scan web pro phần mềm lấy dữ liệu từ website cách lấy dữ liệu trên web lấy dữ liệu từ website c# cách lấy database của website cách lấy dữ liệu từ web vào excel phần mềm lấy thông tin phần mềm lấy thông tin khách hàng phần mềm quét email phần mềm quét số điện thoại cách lấy dữ liệu 1 trang web hướng dẫn web crawler lấy dữ liệu từ website vào excel code lấy tin tức từ trang khác phần mềm scan web pro bóc tách dữ liệu từ trang web cách quét email cách quét số điện thoại crawl dữ liệu lấy dữ liệu website bất kỳ Phần mềm crawl dữ liệu

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 09/04/18 21:19 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 362,238

Hãy là người đầu tiên viết bình luận