Cập nhật phần mềm Send Email Freshdesk 1.0.9.2

Bài viết nói về phần mềm:

Send Email Freshdesk


Tạm ngưng (Phần mềm ngưng hoạt động.)
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/11/2018 10:28
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm gửi email marketing qua freshdesk

Xem chi tiết

Nội dung chính

 

Phần mềm Send Email Freshdesk phiên bản 1.0.9.2

Từ phiên bản 1.0.9.2 trở đi iClick sử dụng API để gửi email thay vì trình duyệt tích hợp như bản cũ.

Cập nhật phần mềm email marketing freshdesk
Phần mềm Send Email Freshdesk phiên bản 1.0.9.2.

Phiên bản mới hoạt động trên .NET 4.5. Vì vậy bạn phải gỡ phần mềm Send Email Freshdesk ra sau đó tải gói cài đặt về cài đặt.

Dưới đây là chi tiết các nội dung cập nhật.

Sử dụng API để gửi email

Trong phiên bản v2 Freshdesk đã cho phép gửi email qua API vì vậy iClick đã sử dụng API thay vì gửi thông qua trình duyệt như trước đây. Cách gửi API có những ưu điểm như là: gửi nhanh hơn, kết quả gửi chính xác hơn, không cần thông qua trình duyệt nên phần mềm chạy nhẹ nhàng hơn, gói cài đặt cũng giảm dung lượng đi đáng kể.

Cập nhật phần mềm email marketing freshdesk
Xác thực tài khoản Freshdesk.

Tài nguyên sử dụng để gửi gồm có:

- Domain Freshdesk
- Tài khoản đăng nhập Freshdesk: email đăng ký + mật khẩu
- Email dùng để gửi (Sender email)

Để đăng ký tài nguyên trên bạn xem hướng dẫn ở hai link dưới:

/huong-dan/huong-dan-tao-domain-freshdesk-de-gui-email-marketing-t1322.html

/huong-dan/huong-dan-khai-bao-sender-email-cho-freshdesk-t1323.html

Cập nhật phần mềm email marketing freshdesk
Sử dụng API nên khung trình duyệt bỏ đi, màn hình giao diện rộng hơn.

Khai báo tài khoản cũng dễ dàng hơn vì hiển thị ngay trên màn hình điều khiển.

Cập nhật phần mềm email marketing freshdesk
Khai báo xác thực tài khoản Freshdesk dùng để gửi Email.

Quản lý lịch sử gửi

Phiên bản mới có thêm tính năng quản lý lịch sử gửi email.

Cập nhật phần mềm email marketing freshdesk
Lịch sử gửi Email.

Cập nhật phần mềm email marketing freshdesk
Tìm lọc lịch sử đã gửi.

Bạn có thể xóa bớt những email đã gửi được lưu trong hệ thống Freshdesk.

Sử dụng .NET 4.5

Vì API chỉ chấp nhận .NET 4.5 trở lên vì vậy phần mềm nâng cấp nền tảng .NET 4.0 lên 4.5 vì vậy bạn nên gỡ phần mềm ra sau đó tải bản cài đặt mới nhất từ trang download của iClick và cài đặt lại hoặc theo link download bên dưới:

TẢI VỀ VÀ TRẢI NGHIỆM NGAY PHẦN MỀM SEND EMAIL FRESHDESK

Cập nhật phần mềm email marketing freshdesk
https://seoiclick.com/Download/SendEmailFreshdesk_setup.exe

Trân trọng, iClick.

Nội dung chính

 

phần mềm email marketing dịch vụ gửi email marketing freshdesk send email freshdesk đăng ký freshdesk gửi email freshdesk api gửi email marketing api freshdesk

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 03/01/18 09:07 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 6,487

Hãy là người đầu tiên viết bình luận