Có 18 bài viết gắn thẻ Tag: lỗi iclick

iClick tạm ngưng bảo trì hệ thống (cập nhật liên tục)

iClick bị hacker tấn công vì vậy hệ thống phải tạm ngưng để bảo trì. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/11/18 12:11 | Lần sửa cuối: 16/11/18 12:11

Vẫn có mạng nhưng báo lỗi không kết nối được server iClick

Vẫn có mạng nhưng báo lỗi không kết nối được server iClick thì nguyên nhân lỗi có thể do máy chủ iClick có sự cố, máy tính hoặc mạng của bạn đang chặn kết nối tới iClick hoặc đường truyền internet không ổn định.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/18 18:07 | Lần sửa cuối: 21/09/18 18:07

Mở công cụ iClick gặp lỗi The Specified executable... sau khi update

Hướng dẫn sửa lỗi The specified executable is not a valid application for this OS platform khi mở công cụ iClick sau khi nâng cấp hỏng.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/17 08:55 | Lần sửa cuối: 21/09/17 08:55

Sử dụng mạng công ty không vào được iClick

Một số người sử dụng mạng ở công ty không vào được iClick trong khi mạng vẫn bình thường, về nhà thì vô được và sử dụng bình thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/02/17 19:33 | Lần sửa cuối: 13/02/17 19:33

Kết nối tới Server iClick chập chờn trưa chiều ngày 01/12/2016

Sự cố server ngày 01/12/2016 làm cho nhiều thành viên bị ảnh hưởng, không kết nối được server, phần mềm báo lỗi Continue, lỗi Time Out, lỗi SQL Server. Nguyên nhân do Server iClick nằm trong dải IP bị sự cố từ nhà mạng VNPT vì vậy mọi người thông cảm chờ đợi đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/12/16 15:26 | Lần sửa cuối: 01/12/16 15:26

Mở iClick bị lỗi trên VPS cài Windows Server 2008

Cài đặt iClick thành công trên VPS nhưng khi mở iClick lên lại gặp bảng thông báo lỗi. Máy tính cài Windows Server 2008. Xử lý như thế nào đây?

Tác giả: quanly | Lúc: 06/10/16 15:03 | Lần sửa cuối: 06/10/16 15:03

Lỗi không đăng nhập được iClick

Kết nối mạng bình thường, ping được server iclick poemviet.com nhưng mở iClick lên rất chậm, update lâu và không đăng nhập được, hiện bảng lỗi với thông tin liên hệ.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/09/16 11:22 | Lần sửa cuối: 23/09/16 11:22

Hướng dẫn sửa lỗi System Configuration khi mở ViewMangXaHoi

Hướng dẫn sửa lỗi System Configuration cho ViewMangXaHoi. Các công cụ khác nếu gặp lỗi này cũng làm tương tự: Xóa thư mục cấu hình trong folder Local và mở lại phần mềm để phần mềm tự khôi phục cấu hình mặc định.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/08/16 08:52 | Lần sửa cuối: 30/08/16 08:52

Khắc phục lỗi has stopped working khi chạy Click Keyword hoặc các công cụ khác của iClick

Hướng dẫn khắc phục lỗi has stopped working khi mở các công cụ của iClick như Click Keyword, G+, Youtube, Location, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 20/07/16 09:56 | Lần sửa cuối: 20/07/16 09:56

Khắc phục sự cố không vào được iClick sau khi iClick chuyển Server

Sau khi iClick chuyển server một số thành viên không vào được vì file hosts của máy tính đó vẫn trỏ về server cũ sau đây là cách khắc phục sự cố.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/16 10:22 | Lần sửa cuối: 19/07/16 10:22

Xử lý giao diện iClick bị vỡ, hiển thị không đúng trên một số màn hình

Hướng dẫn khắc phục giao diện iClick bị vỡ trên một số màn hình

Tác giả: quanly | Lúc: 08/06/16 00:34 | Lần sửa cuối: 08/06/16 00:34

Khắc phục lỗi mở Seo G+, Youtube, Google Maps hiện màn hình trắng (trống)

Một số máy tính, mạng khi sử dụng iClick, mở công cụ Seo G+, Youtube, Google Maps thì không hiện ô đăng nhập mà chỉ hiện một khung trống trắng trơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/05/16 09:42 | Lần sửa cuối: 20/05/16 09:42

Sự cố một số máy xài mạng VNPT không vào được iClick

Hiện nay có một số máy tính không vào được iClick và đang sử dụng mạng VNPT. Cách xử lý như sau...

Tác giả: quanly | Lúc: 12/01/16 09:03 | Lần sửa cuối: 12/01/16 09:03

Khắc phục lỗi không vào được iClick sang ngày 3/12/2015

Đây là một lỗi lớn, ảnh hưởng tất cả thành viên. Không vào được iClick, không cập nhật được bản vá lỗi vì vậy chỉ còn cách là thành viên tải bản mới từ trang chủ về và cài đặt lại hoặc làm theo hướng dẫn trong bài viết này.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/12/15 09:19 | Lần sửa cuối: 03/12/15 09:19

Hướng dẫn sửa lỗi không mở được iClick trên win XP

Xử lý lỗi "The datepart hour is not supported by date function dateadd for data type date" khi mở iClick trên windows XP không được.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/08/15 23:18 | Lần sửa cuối: 03/08/15 23:18

Khắc phục lỗi Root Element is missing khi mở iClick

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi mở các công cụ của iClick hiện bản lỗi Root Element is missing.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/07/15 00:17 | Lần sửa cuối: 18/07/15 00:17

Xử lý lỗi về vấn để thay đổi user agent trong phiên bản 1.0.6.9

Change user agent trong phiên bản 1.0.6.9 đã gây ra khá nhiều lỗi không mong muốn. Quanly xin lỗi tất cả thành viên vì không test kỹ lưỡng trước khi update. Giờ đây tính năng thay đổi user agent tạm thời ngưng để đảm bảo hệ thống iClick chạy ổn định. Lỗi sẽ được chính thức khắc phục trong phiên bản 1.0.7.0 sắp tới.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/07/15 20:17 | Lần sửa cuối: 08/07/15 20:17

Không khởi được được iClick và các công cụ. Mở lên báo lỗi liền.

Xử lý lỗi khi không mở được iClick và các công cụ khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/06/15 17:15 | Lần sửa cuối: 26/06/15 17:15