Cấu hình chạy viewlink và click keyword trên trình duyệt IE

Viewlink và ClickKeyword chạy trên trình duyệt


ViewlinkClick Keyword có phiên bản chạy trên trình duyệt hỗ trợ các trình duyệt thông dụng như Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, ... Quá trình chạy trên trình duyệt cũng mô phỏng đầy đủ các bước như tìm kiếm, duyệt, đảo trang, ... Chạy trên trình duyệt được xem là view thật 100% như thao tác của con người - mọi thao tác bằng chuột và bán phím đều là thao tác "nhấp" đúng nghĩa.

Tùy chỉnh IE để chạy viewlink và click keyword trên trình duyệt

Viewlink, click keyword thực tế trên các trình duyệt thông dụng.


Quá trình chạy các công cụ trên trình duyệt của iClick yêu cầu trình duyệt phải cài đặt sẵn trên máy tính. Chạy trên trình duyệt có những điểm lợi là không làm nặng hệ thống iClick, trình duyệt thì tốt hơn và nhẹ hơn trình duyệt tích hợp đối với cách chạy truyền thống. Nhưng ngược lại việc chạy trên trình duyệt khá phức tạp khi cấu hình và cơ chế hoạt động vì phải phụ thuộc nhiều vào trình duyệt. Dưới đây là sẽ trình bày cách chạy với Internet Explorer.

Cấu hình Internet Explorer để chạy được ViewLink và Click Keyword


Internet Explorer (IE) là một trình duyệt rất phổ thông, máy tính nào cài hệ điều hành windows sẽ có kèm theo trình duyệt này. IE có khá nhiều phiên bản, để Viewlink và ClickKeyword của iClick tương tác tốt với IE chúng ta phải lưu ý cấu hình IE như sau:

Tùy chỉnh IE để chạy viewlink và click keyword trên trình duyệt

Vào Internet options của IE.

Tùy chỉnh IE để chạy viewlink và click keyword trên trình duyệt

Vào tab Security và đặt tất cả các "zone" đều bật hoặc tắt Enable Protected Mode (trường hợp trong hình là tất cả đều bật).

Tùy chỉnh IE để chạy viewlink và click keyword trên trình duyệt

Đặt zoom = 100% để các sự kiện click, bấm phím gởi đúng tạo độ mong muốn.

Tùy chỉnh IE để chạy viewlink và click keyword trên trình duyệt

Đối với IE 11 (mới nhất) thì phải làm thêm thao tác này. Vào regedit theo đường sau:
*64bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEAUTURE_BFCACHE.
*32bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BFCACHE
Sau đó tạo key FEAUTURE_BFCACHE nếu chưa có, tạo key con (subkey) trong mục này có tên là iexplore.exe với value data là 0.

Sau khi cấu hình thành công những thông số này thì từ đó trở đi Internet Explorer của bạn sẽ phục vụ cho các công cụ viewlink hoặc clickkeyword của iClick trong quá trình chạy trực tiếp trên trình duyệt.
Gặp khó khăn gì trong qua trình cấu hình vui lòng liên hệ iClick để được hỗ trợ.

Thân ái, quanly.

viewlink clickkeyword

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 03/08/15 23:04 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 5,979

Hãy là người đầu tiên viết bình luận