Email Reply và Tên Hiển Thị trong email marketing có ý nghĩa gì?

Tên hiển thị trong email marketing

Tên hiển thị (Display name) giúp cho người dùng ẩn được email gởi thay vào đó là tên thương hiệu. Ví dụ tôi gởi email marketing bằng sender email: minhiclick@gmail.com người nhận sẽ nhận được email hoặc tên đã cài đặt cho Email, nhưng trong trường hợp tôi muốn gởi email marketing iClick thì làm thế nào để hiện "iClick" trong inbox người nhận. Display Name là thuộc tính bạn có thể dễ dàng cài đặt trong từng nội dung gởi của phần mềm seo iClick.

email reply

Display name trong inbox của Gmail.

email reply

Phân biệt display name và Sender Email.

Như vậy display name là tên đại diện gởi cho email, sử dụng display name một cách thông minh bạn có thể xây dựng được tên tuổi thương hiệu. Khi bạn dùng nhiều email để gởi display name giúp đám bảo tính thống nhất cho những sender email khác nhau này.

Email Reply là gì?

Khi bấm nút Reply nếu bạn không cấu hình Email Reply cho email đó thì mặc định sẽ reply về sender email. Vì vậy thuộc tính Email Reply giúp cho bạn gom nhóm Reply về đúng một email chính của mình khi bạn dùng nhiều sender email để gởi. Ví dụ bạn sử dụng email A là email chính chuyên trả lời với khách hàng bằng email này. Khi bạn gởi email marketing mà dùng các sender email B, C, D, ... thì bạn nhớ thuộc tính Email Reply là A để mọi reply của khách hàng đều gởi đến A bạn dễ dàng quản lý hơn.

email reply

Phân biệt from và reply-to email.

email reply

Trong phần mềm email marketing iClick bạn có thể cài đặt hai thông số này khi soạn một nội dung email.

Thân ái, iClick

email marketing phần mềm gởi email marketing phần mềm quảng cáo email reply email display name

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 10/05/16 00:42 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 6,608

Hãy là người đầu tiên viết bình luận